Browsing Tag

تغییر رمز sa

دانلود SQL Server Password Changer 1.9

هنگامیکه رمز عبور SA را فراموش یا گم کرده اید و به SQL Server نمیتوانید متصل شوید، چکار میتوانید انجام دهید؟ به علت اینکه SQL Server بدون رمز اکانت sa نمیتواند کار کند، پس شما مجبورید رمز sa را تغییر دهید. یک راه برای تغییر رمز SA لاگین…

آموزش تغییر پسورد فراموش شده SA در SQL Server

هنگامیکه رمز عبور SA را فراموش یا گم کرده اید و به SQL Server نمیتوانید متصل شوید، چکار میتوانید انجام دهید؟ به علت اینکه SQL Server بدون رمز اکانت sa نمیتواند کار کند، پس شما مجبورید رمز sa را تغییر دهید. یک راه برای تغییر رمز SA لاگین…