Browsing Tag

اینترنت سازمانی

آیا مانیتور کردن اینترنت سازمانی واقعا ضروری است؟!

یکی از چالش هایی که همواره در سازمان ها وجود داشته است ، مانیتور کردن اینترنت در سازمان بوده است. آیا باید این کار انجام شود؟ در صورتیکه اینترنت مانیتور شود چه مشکلاتی به بار می آورد؟ آیا کارمندان مخالفت میکنند؟ آیا ممکن است مقاومت هایی شکل…