Browsing Tag

امنیت SOC

Kaspersky – Security operations and threat hunting

شرکت‌های بزرگ با زیرساخت‌های پیچیده فناوری اطلاعات باید از آن محافظت کنند – در غیر این صورت با عواقب به خطر افتادن امنیت مواجه خواهند شد. مهاجمان پیشرفته می توانند بدون توجه به دفاع، به صئرت خودکار امنیت را دور بزنند. اینجا جایی است که مرکز…

SANS MGT551: Building and Leading Security Operations Centers

مرکز عملیات امنیت SOC واحدی یکتا به جهت کنترل و نظارت و بررسی رخدادها و وقایع امنیتی روی داده در سازمان ها و شرکت ها می باشد که یکی از مهمترین رویکردهای مرکز عملیات امنیت شناسایی و تشخیص به همراه واکنش متناسب در برابروقایع و رخداد های…

Cisco CyberOps Associate CBROPS 200-201 Official Cert Guide دانلود + خرید و ارسال کتاب سیسکو

سازمان های مدرن برای مراقبت از سیستم های امنیتی، شناسایی سریع نقض ها و واکنش سریع و موثر ، به تیم های مرکز عملیات امنیتی (SOC) متکی هستند. برای موفقیت ، SOC ها به شدت به متخصصان امنیت سایبری واجد شرایط تر نیاز دارند. گواهینامه جدید سیسکو…

SANS MGT517: Managing Security Operations: Detection, Response, and Intelligence 2018

مرکز عملیات امنیت سایبری (security operations center )، مکانی جهت پایش و کنترل 24 ساعته امنیت ورود و خروج اطلاعات در شبکه بعنوان بخش مرکزی جهت دریافت گزارشات امنیتی، تحلیل وقایع، اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های امنیتی بر روی بخش‌های مختلف…

SOC Analyst Training with Hands-on to SIEM from Scratch

در مرکز عملیات امنیت SOC، به منظور بهره‌گیری از مکانیسم فرآیندگرا و هوشمند برای بررسی وقایع، مستندسازی رخدادها امنیتی و حوادث امنیتی، انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و آنالیز این وقایع جهت اتخاذ تصمیمات لازم در سطح کل زیرساخت فناوری…

دانلود کتاب Security Operations Center: Building, Operating and Maintaining Your SOC

SOC مخفف عبارت Security Operation Center به معنای مرکز عملیات امنیت می باشد. مرکز عملیات امنیت، واحدی متمرکز برای رسیدگی به حوادث و وقایع امنیتی بوده که هدف از ایجاد آن تشخیص و واکنش سریع در برابر حوادث امنیتی می باشدکه از طریق یک کنسول…