Browsing Tag

امنیت شبکه pdf

Zero Trust Architecture

سازمان‌های امروزی به یک مدل امنیتی جدید نیاز دارند که به طور مؤثرتری با پیچیدگی و خطرات محیط‌های مدرن سازگار شود، مکان‌های کاری ترکیبی را در بر بگیرد و از افراد، دستگاه‌ها، برنامه‌ها و داده‌ها در هر کجا که هستند محافظت کند. Zero Trust اولین…

Network Protocols for Security Professionals

امنیت شبکه نقش مهمی در تأمین امنیت زیرساخت های IT علیه حملات دارد. افزایش تقاضا برای سیستم های کامپیوتری، و اینترنت در حال توسعه، به مردم اجازه می دهد که آسیب پذیری ها را پیدا کنند و از طریق شبکه نفوذ کنند. امنیت پروتکل شبکه به شما کمک…

Principles of Computer Security, 4th Edition

امنیت شبکه (به انگلیسی: Network Security) شامل مقررات و سیاست‌های گرفته شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیرمجاز، سوء استفاده، اصلاح، یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، تدوین و…

Applied Network Security کتاب امنیت شبکه کاربردی

امنیت شبکه یا Network security به مجموعه دستورالعمل ها ، قوانین ، شرایط و اقدامات مورد نیاز برای تامین محرمانگی و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز در سطح شبکه گفته می شود. سطح دسترسی ها در امنیت شبکه اهمیت بسیار بالایی دارند. بر اساس سطح دسترسی…