Browsing Tag

آموزش vSphere High Performance

دانلود کتاب vSphere High Performance Essentials

vSphere ابزاری است مناسب در جهت تبدیل مراکز داده به محیط مجازی و همچنین حرکت به سمت مفهوم Cloud Computing. با استفاده از این ابزار سازمانها قادر خواهند بود سرویس هایی با قابلیت انعطاف پذیری و اطمینان بیشتر به مشتریان و سازمان های ذی ربط خود…