Browsing Tag

آموزش Disaster Recovery

Certified Disaster Recovery Engineer (CDRE) – آموزش دوره مهندسی طرح بازیابی از بحران

Disaster Recovery فرآیند از سرگیری عملیات های سازمان شما، پس از وقوع یک رویداد ناگوار است. این فرآیند دستیابی دوباره به داده‌ها و اپلیکیشن‌ها و ارتباطات ، پس از وقوع حوادث ناگوار و پیش بینی نشده را فراهم می کند. برای این کار به یک طرحِ از…

Disaster Recovery Using VMware vSphere Replication and vCenter Site Recovery Manager – دانلود…

Disaster Recovery Using VMware vSphere Replication and vCenter Site Recovery Manager - هر مدیر IT اهمیت داشتن یک طرح واکنش در هنگام خطر نسبت به نرم افزار و سخت افزار را می داند. سازمان هایی که از این طرح بی بهره هستند ممکن است پس از تجربه…