Browsing Tag

آموزش Defensive

INE – Defensive Security Concepts

ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر کلیک، زدن کلید و ورود به سیستم یک میدان جنگ بالقوه است. آیا آماده هستید که سکان هدایت را در دست بگیرید و از آنچه که دارای اهمیت است محافظت کنید؟ دوره INE - Defensive Security Concepts با بررسی موضوعات اساسی…

INE – Enterprise Defense Administrator (eEDA)

دوره آموزشی INE - Enterprise Defense Administrator (eEDA) برای حرفه ای هایی طراحی شده است که به تازگی اقدام به یادگیری در زمینه امنیت سایبری یا مهندسی امنیت را کرده اند، این مسیر یادگیری شما را با تمام مفاهیم و مهارت هایی که برای موفقیت به…

Mastering Defensive Security

شما در کتاب Mastering Defensive Security به خوبی با مفاهیم مربوط به امنیت دفاعی آشنا می شوید همچنین با نحوه کشف استراتژی ها و ابزار برای تأمین عامل آسیب پذیر ترین - کاربر و نحوه پیکربندی بهترین ابزار امنیتی، نحوه اعمال تکنیک های امنیتی در…