Browsing Tag

آموزش استريسک

دانلود ویدئو آموزشی Asterisk Made Easy: Learn to Install Asterisk and Linux

Asterisk Made Easy: Learn to Install Asterisk and Linux با رشد ارتباطات مبتنی بر شبکه های کامپيوتری (IP Based), استريسک با اقبالی روزافزون روبروست. رايگان بودن استفاده از آن در مقابل قيمت به نسبت گزاف برندهای موجود در بازار, امکانات بالقوه…