Browsing Tag

آفیس آنلاین سرور 2018

Microsoft Office Online Server 2018 – دانلود آفیس آنلاین سرور

Office Online Server 2018 این امکان را فراهم می سازد تا سرویسهای آفیس را در سرور های داخلی مختلف خود مستقر کنید و شما میتوانید با توجه به نیازهای در حال رشد سازمانتان، دفتر کار خود را از یک سرور تا چندین سرور مرتبط با هم و در فواصل مختلف…