گزارش امنیتی مایکروسافت از نیمه اول سال 2015

مایکروسافت در گزارش امنیتی هوشمند خود به آسیب پذیری های نرم افزاری، کدهای سوء استفاده کننده از آسیب پذیری های نرم افزاری، نرم افزارهای ناخواسته و خرابکار و نشت های امنیتی در نرم افزارهای خود و نیز نرم افزارهای سایر تولید کنندگان پرداخته است. این گزارش با توجه به تحلیل های امنیتی در مورد سال های گذشته و با تمرکز بر نیم سال اول 2015 تهیه شده است. در ادامه، قسمت اول این گزارش را مطالعه می‌کنید.

اهمیت آسیب پذیری ها

نمودار زیر نشان دهنده آسیب پذیری های افشا شده در نیم سال دوم 2012 تا نیم سال اول 2015 با توجه به اهمیت آن‌ها می‌باشد.

در نیم سال اول 2015، حجم آسیب پذیری های افشاء شده «با خطر متوسط» نسبت به نیم سال دوم 2014 حدود 50 درصد کاهش داشته است اما هم چنان رایج ترین نوع از آسیب پذیری ها را در این نیم سال شامل می شود. در مقابل حجم آسیب پذیری های افشاء شده «پر خطر» و «کم خطر» نسبت به نیم سال دوم 2014 تغییری نیافته است. آسیب پذیری های افشاء شده «پرخطر» 32.5 درصد و آسیب پذیری های افشاء شده «کم خطر» 10.4 درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده نیم سال اول 2015 را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب در مکان دوم و سوم قرار گرفتند.

پیچیدگی آسیب پذیری ها

سوء استفاده از برخی آسیب پذیری ها آسان و برخی دیگر بسیار سخت است. این مساله معیار بسیار مهمی در ارزیابی میزان تهدید یک آسیب پذیری است. یک آسیب پذیری «بسیار خطرناک» که صرفا تحت شرایط بسیار خاص و نادر قابل سوء استفاده است، توجه کمتری نسبت به یک آسیب پذیری «کم خطر» که به سادگی مورد سوء استفاده قرار می گیرد نیاز دارد.

نمودار زیر نشان دهنده پیچیدگی آسیب پذیری ها از نیم سال دوم 2012 تا نیم سال اول 2015 است. توجه کنید که پیچیدگی بیشتر یک آسیب پذیری به معنی خطر کمتر می باشد.

همان طور که مشاهده می شود، آسیب پذیری هایی با پیچیدگی متوسط 42.4 درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده در نیم سال اول 2015 را به خود اختصاص می دهد و نسبت به نیم سال دوم سال 2014 کاهش داشته است.

در نیم سال اول 2015، آسیب پذیری هایی با پیچیدگی کم کاهش ناچیزی یافته است و با 56.3 درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده، بزرگترین دسته این بخش را تشکیل می دهد.

آسیب پذیری‌های افشا شده با پیچیدگی زیاد نسبت به نیم سال دوم 2014 کمی کاهش داشته اند و 1.0 درصد از کل آسیب پذیری‌های کشف شده را به خود اختصاص می‌دهند.

آسیب پذیریهای سیستم عامل، مرورگر و برنامه

شکل زیر نشان دهنده آسیب پذیری‌های سیستم عامل‌ها، مرورگرها و برنامه ها از نیم سال دوم 2012 تا نیم سال اول 2015 می‌باشد.

در نیم سال اول 2015، آسیب پذیری های افشاء شده برنامه ها نسبت به نیم سال دوم 2014، کاهش 50 درصدی داشته است و حدود 55.6 درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده را به خود اختصاص داده است.

در این نیم سال، آسیب پذیری های افشاء شده برنامه های سیستم عامل 1.5 درصد کاهش یافته است و 19.7 درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده را به خود اختصاص می دهد. در مقابل آسیب پذیری افشاء شده مرورگر 13.2 درصد افزایش یافت و به 10.6 درصد از کل آسیب پذیری ها رسید.

آسیب پذیری های افشاء شده سیستم عامل Core در این نیم سال 1.7 درصد افزایش یافت. در مجموع آسیب پذیری های سیستم عامل 14.1 درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده را به خود اختصاص می دهد.

 

افشای آسیب پذیریها

نمودار زیر، آسیب پذیری‌های افشا شده محصولات مایکروسافت و سایر تولید کنندگان را از نیم سال دوم 2012 تا نیم سال اول 2015 با یکدیگر مقایسه می‌کند.

آسیب پذیری ها در محصولات مایکروسافت در نیم سال اول 2015 افزایش یافت. در نیم سال دوم 2014، 209 آسیب پذیری افشاء شده است در حالی که در نیم سال اول 2015، 266 آسیب پذیری در محصولات مایکروسافت افشاء شده است.

کدهای سوء استفاده کننده

نمودار زیر نشان دهنده شیوع انواع مختلف کدهای سوء استفاده کننده از آسیب پذیری‌ها در دوره های سه ماهه از سه ماهه سوم 2014 تا سه ماهه دوم  2015 می‌باشد.

در نیم سال اول 2015 کدهای سوء استفاده جاوا کاهش یافته است و در رده بندی رایج ترین انواع کدهای سوء استفاده در رده سوم قرار گرفته است. سوء استفاده از سیستم عامل افزایش ثابت مانده است و در رده دوم جدول قرار گرفته است.smile icon

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.