دانلود پک کامل جونیپر JunOS + Juniper software

ژونیپر نتورکس (Juniper Networks) یک شرکت آمریکایی است که قطعات و تجهیزات مرتبط با شبکه‌های رایانه‌ای را تولید می‌کند. محصولات اصلی شرکت ژونیپر نتورکس عبارتند از مسیرساب‌های سری T، سری M، سری E، سری MX، سوئیچ‌های شبکه سری EX و محصولات امنیتی سری SRX. اکثر محصولات ژونیپر نتورکس از سیستم‌عاملی مبتنی بر فری‌بی‌اس‌دی (FreeBSD) به نام ژونوس (Junos) استفاده می‌کنند. این سیستم عامل در روتر ها، سوئیچ ها و دستگاه های امنیتی ژونیپر مورد استفاده قرار می گیرد.

junos-pulse[1]در حال حاضر شركت جونیپر چهار سری روتر با نام‌های J ،E ،M و T تولید می‌كند. روترهای عضو یك سری، از مشخصات نرم‌افزاری و توابع عملیاتی یكسانی برخوردارند به شكلی كه به راحتی می‌توانند جایگزین یكدیگر شوند، تفاوت اصلی، در ظرفیت و تعداد درگاه‌های ورودی/خروجی می‌باشد. به این ترتیب فراهم‌كنندگان قادر خواهند بود با توجه به نیاز و بودجه خود یك مدل را انتخاب كنند و سپس در صورت نیاز، آن را با یك مدل قویتر در همان سری جایگزین كنند.

لینک دانلود پک کامل جونیپر JunOS + Juniper software

 

دانلود – Torrent – حجم : 137 گيگابايت

 

JunOS + Juniper software
Developer: Juniper Networks
Developer website: http://www.juniper.net
License: Freeware
Description: This is an attempt to create a single large collection Juniper-software.
Information: Junos® – reliable, high-performance operating system with support for routing, switching and security network. It allows you to save time on the launch of new services and reduce network operating costs by 41%. Junos – is robust software interfaces, and software development kit Junos SDK for developing applications that allow further optimize the network.
Junos – a single system radically changes the view on the principles of the network.
A single operating system: reduces the time required for the design, installation and maintenance of the network.
The single release train: allows regularly and safely perform the update functionality.
A single modular software architecture: Provides high availability and scalability requirements change software.
Network based on Junos OS provides the reliability, efficiency and security of network applications. This automates OS and thus greatly simplifies the maintenance of the network, freeing up time to deploy new applications and services. Junos operating system is scalable as the expansion and reduction, and provides a single, secure, stable operating system for developers and operators. These qualities allow significant savings.

JunOS + Juniper software 137.04 GB

10.0 768.23 MB

 • ex 206.26 MB
  • jinstall-ex-3200-10.0R2.10-domestic-signed.tgz 102.96 MB 107966826
  • jinstall-ex-4200-10.0S10.1-domestic-signed.tgz 103.29 MB 108313606
 • jinstall-10.0R3.10-domestic-signed.tgz 109.49 MB 114810880
 • junos-jsr-10.0R3.10-domestic.tgz 137.76 MB 144456020
 • junos-jsr-10.0R3.10-export.tgz 138.19 MB 144906943
 • junos-srxsme-10.0R3.10-domestic.tgz 176.52 MB 185095314
 • 10.1 865.07 MB
  • ex 528.13 MB
   • jinstall-ex-2200-10.1R4.4-domestic-signed.tgz 100.17 MB 105039071
   • jinstall-ex-3200-10.1R1.8-domestic-signed.tgz 106.81 MB 112004706
   • jinstall-ex-3200-10.1R2.8-domestic-signed.tgz 107.14 MB 112349890
   • jinstall-ex-3200-10.1R3.7-domestic-signed.gz 107.18 MB 112391365
   • jinstall-ex-4200-10.1R1.8-domestic-signed.tgz 106.81 MB 112004324
  • junos-jsr-10.1R1.8-domestic.tgz 148.91 MB 156151616
  • junos-srxsme-10.1R2.8-domestic.tgz 188.02 MB 197154715
 • 10.2 476.50 MB
  • ex 115.07 MB
   • jinstall-ex-3200-10.2R1.8-domestic-signed.gz 115.07 MB 120664674
  • junos-jsr-10.2R3.10-export.tgz 160.88 MB 168698368
  • junos-srxsme-10.2R3.10-domestic.tgz 200.54 MB 210285496
 • 10.3 10.93 GB
  • ex 1.15 GB
   • jinstall-ex-2200-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 109.12 MB 114427081
   • jinstall-ex-2200-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 108.91 MB 114201457
   • jinstall-ex-3200-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 116.51 MB 122175266
   • jinstall-ex-3200-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 116.31 MB 121964991
   • jinstall-ex-4200-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 116.51 MB 122175349
   • jinstall-ex-4200-10.3R4.4-domestic-signed.tgz 116.44 MB 122096605
   • jinstall-ex-4500-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 116.64 MB 122313840
   • jinstall-ex-4500-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 116.45 MB 122116875
   • jinstall-ex-8200-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 131.06 MB 137434772
   • jinstall-ex-8200-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 130.88 MB 137239500
  • errmsg-xml-10.3R1.9.tgz 18.09 KB 18527
  • errmsg-xml-10.3R2.11.tgz 18.11 KB 18550
  • install-media-10.3R1.9-domestic 330.94 MB 347019264
  • install-media-10.3R1.9-export 325.09 MB 340887552
  • install-media-10.3R2.11-domestic 330.81 MB 346882048
  • install-media-10.3R2.11-export 324.96 MB 340754432
  • install-media-ppc-10.3R1.9-domestic 149.30 MB 156557312
  • install-media-ppc-10.3R2.11-export 142.87 MB 149817344
  • install-media-srx3000-10.3R1.9-domestic 206.23 MB 216254464
  • install-media-srx3000-10.3R2.11-domestic 206.06 MB 216078336
  • install-media-srx5000-10.3R1.9-domestic 211.03 MB 221286400
  • install-media-srx5000-10.3R2.11-domestic 210.84 MB 221083648
  • install-media64-10.3R1.9-domestic 332.41 MB 348557312
  • install-media64-10.3R1.9-export 326.56 MB 342425600
  • install-media64-10.3R2.11-domestic 332.27 MB 348418048
  • install-media64-10.3R2.11-export 326.43 MB 342288384
  • jinstall-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 319.96 MB 335502478
  • jinstall-10.3R1.9-export-signed.tgz 314.10 MB 329365751
  • jinstall-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 319.82 MB 335365228
  • jinstall-10.3R2.11-export-signed.tgz 313.98 MB 329232018
  • jinstall-10.3R4.4-domestic-signed.tgz 321.34 MB 336955782
  • jinstall-ppc-10.3R1.9-export-signed.tgz 133.13 MB 139602909
  • jinstall-ppc-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 138.85 MB 145599103
  • jinstall-ppc-10.3R2.11-export-signed.tgz 132.77 MB 139229204
  • jinstall-ppc-10.3R4.4-domestic-signed.tgz 137.60 MB 144286989
  • jinstall64-10.3R1.9-domestic-signed.tgz 321.42 MB 337041874
  • jinstall64-10.3R1.9-export-signed.tgz 315.57 MB 330907394
  • jinstall64-10.3R2.11-domestic-signed.tgz 321.29 MB 336899485
  • jinstall64-10.3R2.11-export-signed.tgz 315.44 MB 330768337
  • junos-jsr-10.3R1.9-domestic.tgz 160.74 MB 168552968
  • junos-jsr-10.3R1.9-export-cf1024.gz 162.00 MB 169873490
  • junos-jsr-10.3R1.9-export.tgz 161.14 MB 168976733
  • junos-jsr-10.3R2.11-domestic.tgz 160.45 MB 168249708
  • junos-jsr-10.3R2.11-export-cf1024.gz 161.71 MB 169571350
  • junos-jsr-10.3R2.11-export.tgz 160.85 MB 168668625
  • junos-jsr-10.3R4.4-domestic.tgz 161.21 MB 169044098
  • junos-ln-10.3R1.9-domestic.tgz 179.13 MB 187835348
  • junos-ln-10.3R2.11-domestic.tgz 178.92 MB 187613733
  • junos-srx3000-10.3R1.9-domestic.tgz 183.19 MB 192089326
  • junos-srx3000-10.3R2.11-domestic.tgz 183.00 MB 191896512
  • junos-srx5000-10.3R1.9-domestic.tgz 188.02 MB 197162751
  • junos-srx5000-10.3R2.11-domestic.tgz 187.83 MB 196961564
  • junos-srxsme-10.3R1.9-domestic.tgz 200.83 MB 210595906
  • junos-srxsme-10.3R2.11-domestic.tgz 200.70 MB 210458199
  • junos-srxsme-10.3R3.7-domestic.tgz 201.38 MB 211168051
  • jweb-10.3R1.9-signed.tgz 7.30 MB 7664229
  • jweb-10.3R2.11-signed.tgz 7.30 MB 7663570
  • jweb-ppc-10.3R1.9-signed.tgz 6.88 MB 7223112
  • jweb-ppc-10.3R2.11-signed.tgz 6.89 MB 7226747
 • 10.4 20.19 GB
  • ex 3.60 GB
   • jinstall-ex-2200-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 112.15 MB 117600687
   • jinstall-ex-2200-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 112.52 MB 117996239
   • jinstall-ex-2200-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 113.21 MB 118717856
   • jinstall-ex-2200-10.4R5.5-domestic-signed.tgz 113.46 MB 118979359
   • jinstall-ex-2200-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 113.55 MB 119069286
   • jinstall-ex-3200-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 120.17 MB 126016705
   • jinstall-ex-3200-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 120.52 MB 126383050
   • jinstall-ex-3200-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 120.81 MB 126684398
   • jinstall-ex-3200-10.4R5.5-domestic-signed.tgz 121.04 MB 126922039
   • jinstall-ex-3200-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 121.19 MB 127080637
   • jinstall-ex-4200-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 120.17 MB 126016524
   • jinstall-ex-4200-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 120.52 MB 126383032
   • jinstall-ex-4200-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 120.81 MB 126684219
   • jinstall-ex-4200-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 121.19 MB 127080468
   • jinstall-ex-4500-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 120.31 MB 126163756
   • jinstall-ex-4500-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 120.95 MB 126831391
   • jinstall-ex-8200-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 137.06 MB 143720402
   • jinstall-ex-8200-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 137.93 MB 144639638
   • jinstall-ex-8200-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 138.23 MB 144945116
   • jinstall-ex-8200-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 138.63 MB 145371120
   • jinstall-ex-xre200-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 247.51 MB 259540662
   • jinstall-ex-xre200-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 248.65 MB 260731951
   • jinstall-ex-xre200-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 249.20 MB 261314605
   • jinstall-ex-xre200-10.4R5.5-domestic-signed.tgz 249.64 MB 261772979
   • jinstall-ex-xre200-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 249.86 MB 262006997
  • errmsg-xml-10.4R1.9.tgz 18.09 KB 18532
  • errmsg-xml-10.4R2.6.tgz 18.09 KB 18531
  • install-media-10.4R1.9-domestic 340.21 MB 356745216
  • install-media-10.4R1.9-export 334.32 MB 350564352
  • install-media-10.4R2.6-domestic 349.69 MB 366678016
  • install-media-10.4R2.6-export 341.91 MB 358518784
  • install-media-10.4R3.4-domestic 350.55 MB 367585280
  • install-media-10.4R3.4-export 342.76 MB 359419904
  • install-media-ppc-10.4R1.9-domestic 153.43 MB 160888832
  • install-media-ppc-10.4R1.9-export 147.30 MB 154464256
  • install-media-ppc-10.4R2.6-domestic 152.24 MB 159635456
  • install-media-ppc-10.4R2.6-export 146.10 MB 153206784
  • install-media-ppc-10.4R3.4-domestic 153.01 MB 160450560
  • install-media-ppc-10.4R3.4-export 146.87 MB 154005504
  • install-media-srx1k3k-10.4R1.9-domestic 219.62 MB 230295552
  • install-media-srx1k3k-10.4R2.6-domestic 222.45 MB 233259008
  • install-media-srx1k3k-10.4R3.4-domestic 223.35 MB 234201088
  • install-media-srx5000-10.4R1.9-domestic 217.90 MB 228493312
  • install-media-srx5000-10.4R2.6-domestic 220.59 MB 231315456
  • install-media-srx5000-10.4R3.4-domestic 221.44 MB 232202240
  • install-media64-10.4R1.9-domestic 341.73 MB 358334464
  • install-media64-10.4R1.9-export 335.83 MB 352153600
  • install-media64-10.4R2.6-domestic 351.20 MB 368269312
  • install-media64-10.4R2.6-export 343.42 MB 360110080
  • install-media64-10.4R3.4-domestic 352.07 MB 369180672
  • install-media64-10.4R3.4-export 344.28 MB 361013248
  • jinstall-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 329.22 MB 345219313
  • jinstall-10.4R1.9-export-signed.tgz 323.32 MB 339033484
  • jinstall-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 338.70 MB 355159151
  • jinstall-10.4R2.6-export-signed.tgz 330.92 MB 346995074
  • jinstall-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 339.57 MB 356069136
  • jinstall-10.4R3.4-export-signed.tgz 331.77 MB 347895868
  • jinstall-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 340.31 MB 356846496
  • jinstall-ppc-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 143.34 MB 150306992
  • jinstall-ppc-10.4R1.9-export-signed.tgz 137.21 MB 143876030
  • jinstall-ppc-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 142.14 MB 149051705
  • jinstall-ppc-10.4R2.6-export-signed.tgz 136.01 MB 142620386
  • jinstall-ppc-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 142.92 MB 149869315
  • jinstall-ppc-10.4R3.4-export-signed.tgz 136.77 MB 143421254
  • jinstall-ppc-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 143.24 MB 150201335
  • jinstall64-10.4R1.9-domestic-signed.tgz 330.74 MB 346810383
  • jinstall64-10.4R1.9-export-signed.tgz 324.84 MB 340626065
  • jinstall64-10.4R2.6-domestic-signed.tgz 340.22 MB 356751381
  • jinstall64-10.4R2.6-export-signed.tgz 332.44 MB 348588643
  • jinstall64-10.4R3.4-domestic-signed.tgz 341.09 MB 357664775
  • jinstall64-10.4R3.4-export-signed.tgz 333.30 MB 349491922
  • jinstall64-10.4R6.5-domestic-signed.tgz 341.96 MB 358581118
  • junos-jsr-10.4R1.9-domestic.tgz 166.57 MB 174667730
  • junos-jsr-10.4R1.9-export-cf1024.gz 167.80 MB 175961114
  • junos-jsr-10.4R2.7-domestic.tgz 167.10 MB 175221612
  • junos-jsr-10.4R2.7-export-cf1024.gz 168.37 MB 176559156
  • junos-jsr-10.4R2.7-export.tgz 167.53 MB 175673877
  • junos-jsr-10.4R3.4-domestic.tgz 167.87 MB 176032830
  • junos-jsr-10.4R3.4-export-cf1024.gz 169.10 MB 177317400
  • junos-jsr-10.4R3.4-export.tgz 168.25 MB 176427904
  • junos-jsr-10.4R9.2-domestic.tgz 168.81 MB 177012569
  • junos-jsr-10.4R9.2-export.tgz 169.18 MB 177405269
  • junos-juniper-10.4R3.4-fips.tgz 321.50 MB 337125589
  • junos-ln-10.4R1.9-domestic.tgz 186.43 MB 195492357
  • junos-ln-10.4R2.6-domestic.tgz 187.23 MB 196330206
  • junos-ln-10.4R3.4-domestic.tgz 188.00 MB 197135418
  • junos-ln-10.4R6.5-domestic.tgz 188.36 MB 197511836
  • junos-srx1k3k-10.4R1.9-domestic.tgz 196.22 MB 205759105
  • junos-srx1k3k-10.4R2.6-domestic.tgz 199.02 MB 208687825
  • junos-srx1k3k-10.4R3.4-domestic.tgz 199.89 MB 209608354
  • junos-srx5000-10.4R1.9-domestic.tgz 194.72 MB 204179571
  • junos-srx5000-10.4R2.6-domestic.tgz 197.38 MB 206971535
  • junos-srx5000-10.4R3.4-domestic.tgz 198.21 MB 207840710
  • junos-srx5000-10.4R6.5-domestic.tgz 198.68 MB 208336148
  • junos-srxsme-10.4R1.9-domestic.tgz 208.69 MB 218831042
  • junos-srxsme-10.4R2.7-domestic.tgz 209.51 MB 219690285
  • junos-srxsme-10.4R3.4-domestic.tgz 210.28 MB 220501214
  • junos-srxsme-10.4R6.5-domestic.tgz 210.63 MB 220870198
 • 11.1 1.12 GB
  • jinstall-11.1R4.4-domestic-signed.tgz 356.05 MB 373346062
  • jinstall-ppc-11.1R4.4-domestic-signed.tgz 149.76 MB 157042151
  • junos-jsr-11.1R4.4-domestic.tgz 166.34 MB 174429704
  • junos-srx1k3k-11.1R4.4-domestic.tgz 208.43 MB 218561882
  • junos-srxsme-11.1R3.5-domestic.tgz 136.26 MB 142885149
  • junos-srxsme-11.1R4.4-domestic.tgz 136.35 MB 142974538
 • 11.3 853.87 MB
  • ex 853.87 MB
   • jinstall-ex-2200-11.3R1.7-domestic-signed.tgz 79.43 MB 83294126
   • jinstall-ex-3200-11.3R1.7-domestic-signed.tgz 137.11 MB 143779861
   • jinstall-ex-3200-11.3R6.2-domestic-signed.tgz 137.35 MB 144028618
   • jinstall-ex-3300-11.3R1.7-domestic-signed.tgz 79.45 MB 83318866
   • jinstall-ex-4200-11.3R1.7-domestic-signed.tgz 137.11 MB 143779736
   • jinstall-ex-xre200-11.3R1.7-domestic-signed.tgz 283.00 MB 296750858
   • jloader-ex-3242-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz 396.05 KB 405562
 • 11.4 223.13 MB
  • ex 223.13 MB
   • jinstall-ex-3200-11.4R2.14-domestic-signed.tgz 141.74 MB 148632870
   • jinstall-ex-3200-11.4R4.4-domestic-signed.tgz 81.38 MB 85336186
 • 12.1 77.49 GB
  • apps.tools 75.73 MB
   • errmsg-xml-12.1R1.9.tgz 139.98 KB 143343
   • errmsg-xml-12.1R2.9.tgz 483.09 KB 494689
   • errmsg-xml-12.1R3.6.tgz 520.03 KB 532511
   • errmsg-xml-12.1R4.8.tgz 520.06 KB 532548
   • errmsg-xml-12.1R5.5.tgz 522.87 KB 535421
   • errmsg-xml-12.1R6.5.tgz 523.97 KB 536551
   • errmsg-xml-12.1R7.7.tgz 525.46 KB 538077
   • errmsg-xml-12.1R8.4.tgz 525.53 KB 538149
   • juniper-mibs-12.1R1.9-signed.tgz 993.75 KB 1017606
   • juniper-mibs-12.1R2.9-signed.tgz 993.93 KB 1017789
   • juniper-mibs-12.1R3.6-signed.tgz 995.56 KB 1019457
   • juniper-mibs-12.1R4.8-signed.tgz 996.40 KB 1020315
   • juniper-mibs-12.1R5.5-signed.tgz 998.81 KB 1022788
   • juniper-mibs-12.1R6.5-signed.tgz 998.83 KB 1022808
   • juniper-mibs-12.1R7.7-signed.tgz 998.76 KB 1022739
   • juniper-mibs-12.1R8.4-signed.tgz 998.80 KB 1022781
   • juniper-mibs-12.1X44-D15.5-signed.tgz 996.13 KB 1020041
   • juniper-mibs-12.1X44-D20.3-signed.tgz 996.20 KB 1020111
   • juniper-mibs-12.1X45-D10-signed.tgz 996.75 KB 1020674
   • juniper-mibs-12.1X45-D15.5-signed.tgz 996.91 KB 1020837
   • juniper-mibs-12.1X46-D10.2-signed.tgz 999.31 KB 1023297
   • jweb-12.1R1.9-signed.tgz 7.41 MB 7770670
   • jweb-12.1R2.9-signed.tgz 7.41 MB 7780357
   • jweb-12.1R3.6-signed.tgz 7.42 MB 7781131
   • jweb-12.1R4.8-signed.tgz 7.42 MB 7783474
   • jweb-12.1R5.5-signed.tgz 7.42 MB 7785192
   • jweb-12.1R6.5-signed.tgz 7.42 MB 7786409
   • jweb-12.1R7.7-signed.tgz 7.42 MB 7787613
   • jweb-12.1R8.4-signed.tgz 7.42 MB 7788668
   • unisphereDictionary_for_JUNOS_v12-1.dct 31.85 KB 32621
  • domestic 50.55 GB
   • CustomCP210xDriverInstall.rar 3.21 MB 3369463
   • install-media-12.1R1.9-domestic 437.85 MB 459126784
   • install-media-12.1R2.9-domestic 439.82 MB 461191168
   • install-media-12.1R3.6-domestic 441.08 MB 462516224
   • install-media-12.1R4.8-domestic 441.87 MB 463337472
   • install-media-12.1R5.5-domestic 442.41 MB 463904768
   • install-media-12.1R6.5-domestic 442.70 MB 464209920
   • install-media-12.1R7.7-domestic 442.82 MB 464334848
   • install-media-12.1R8.4-domestic 443.01 MB 464535552
   • install-media-ppc-12.1R1.9-domestic 130.81 MB 137170944
   • install-media-ppc-12.1R2.9-domestic 119.15 MB 124940288
   • install-media-ppc-12.1R3.6-domestic 120.90 MB 126781440
   • install-media-ppc-12.1R4.8-domestic 121.07 MB 126953472
   • install-media-ppc-12.1R5.5-domestic 120.33 MB 126175232
   • install-media-ppc-12.1R6.5-domestic 120.46 MB 126312448
   • install-media-ppc-12.1R7.7-domestic 120.48 MB 126339072
   • install-media-ppc-12.1R8.4-domestic 120.56 MB 126418944
   • install-media-qfx-12.1X49-D1-domestic 214.33 MB 224743424
   • install-media-qfx-12.1X49-D1.2-domestic 214.33 MB 224747520
   • install-media-qfx-12.1X49-D20-domestic 215.45 MB 225921024
   • install-media-srx1k3k-12.1R1.9-domestic 194.80 MB 204267520
   • install-media-srx1k3k-12.1R2.9-domestic 180.07 MB 188825600
   • install-media-srx1k3k-12.1R3.6-domestic 181.57 MB 190396416
   • install-media-srx1k3k-12.1R4.8-domestic 182.08 MB 190928896
   • install-media-srx1k3k-12.1R5.5-domestic 182.52 MB 191395840
   • install-media-srx1k3k-12.1R6.5-domestic 185.71 MB 194738176
   • install-media-srx1k3k-12.1R7.9-domestic 185.84 MB 194873344
   • install-media-srx1k3k-12.1X44-D10.4-domestic 280.94 MB 294590464
   • install-media-srx1k3k-12.1X44-D15.5-domestic 284.82 MB 298657792
   • install-media-srx1k3k-12.1X44-D20.3-domestic 284.82 MB 298661888
   • install-media-srx1k3k-12.1X45-D10-domestic 290.30 MB 304406528
   • install-media-srx1k3k-12.1X45-D15.5-domestic 290.46 MB 304574464
   • install-media-srx1k3k-12.1X46-D10.2-domestic 299.46 MB 314011648
   • install-media-srx5000-12.1R1.9-domestic 308.70 MB 323702784
   • install-media-srx5000-12.1R2.9-domestic 309.95 MB 325015552
   • install-media-srx5000-12.1R3.6-domestic 310.80 MB 325904384
   • install-media-srx5000-12.1R4.8-domestic 311.64 MB 326785024
   • install-media-srx5000-12.1R5.5-domestic 313.39 MB 328615936
   • install-media-srx5000-12.1R6.5-domestic 316.64 MB 332023808
   • install-media-srx5000-12.1R7.9-domestic 316.80 MB 332197888
   • install-media-srx5000-12.1X44-D10.4-domestic 374.41 MB 392603648
   • install-media-srx5000-12.1X44-D15.5-domestic 378.26 MB 396642304
   • install-media-srx5000-12.1X44-D20.3-domestic 378.28 MB 396658688
   • install-media-srx5000-12.1X45-D10-domestic 383.77 MB 402421760
   • install-media-srx5000-12.1X45-D15.5-domestic 395.15 MB 414349312
   • install-media-srx5000-12.1X46-D10.2-domestic 405.51 MB 425211904
   • install-media64-12.1R1.9-domestic 440.52 MB 461920256
   • install-media64-12.1R2.9-domestic 442.48 MB 463980544
   • install-media64-12.1R3.6-domestic 4 MB 4194304
   • install-media64-12.1R4.8-domestic 444.54 MB 466137088
   • install-media64-12.1R5.5-domestic 445.07 MB 466696192
   • install-media64-12.1R6.5-domestic 445.38 MB 467015680
   • install-media64-12.1R7.7-domestic 445.49 MB 467134464
   • install-media64-12.1R8.4-domestic 445.69 MB 467345408
   • install-media64-12.1X48-D2.1-domestic 436.98 MB 458207232
   • install-media64-12.1X48-D2.3-domestic 436.98 MB 458211328
   • install-media64-12.1X48-D21.2-domestic 437.02 MB 458250240
   • install-media64-12.1X48-D21.3-domestic 437.02 MB 458256384
   • install-media64-12.1X48-D30.2-domestic 437.09 MB 458323968
   • install-media64-12.1X48-D40.3-domestic 437.09 MB 458332160
   • install-media64-12.1X48-D50.5-domestic 437.52 MB 458780672
   • install-media64-12.1X48-D60.4-domestic 437.54 MB 458797056
   • install-media64-12.1X48.1-domestic 436.75 MB 457973760
   • jinstall-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 426.88 MB 447625224
   • jinstall-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 428.85 MB 449687878
   • jinstall-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 430.12 MB 451014740
   • jinstall-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 430.90 MB 451834538
   • jinstall-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 431.44 MB 452402541
   • jinstall-12.1R6.5-domestic-signed.tgz 431.72 MB 452699755
   • jinstall-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 431.84 MB 452823016
   • jinstall-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 432.03 MB 453026138
   • jinstall-ex-2200-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 88.73 MB 93044322
   • jinstall-ex-2200-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 81.15 MB 85092817
   • jinstall-ex-2200-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 82.28 MB 86280920
   • jinstall-ex-2200-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 82.98 MB 87017786
   • jinstall-ex-2200-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 83.07 MB 87107161
   • jinstall-ex-2200-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 83.20 MB 87246779
   • jinstall-ex-2200-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 83.24 MB 87289179
   • jinstall-ex-2200-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 83.27 MB 87322363
   • jinstall-ex-3200-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 99.61 MB 104458605
   • jinstall-ex-3200-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 90.45 MB 94853561
   • jinstall-ex-3200-12.1R3.5-domestic-signed.tgz 91.66 MB 96120572
   • jinstall-ex-3200-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 91.66 MB 96115805
   • jinstall-ex-3200-12.1R4.7-domestic-signed.tgz 92.35 MB 96840614
   • jinstall-ex-3200-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 92.35 MB 96846347
   • jinstall-ex-3200-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 92.45 MB 96947181
   • jinstall-ex-3200-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 92.59 MB 97091277
   • jinstall-ex-3200-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 92.61 MB 97111654
   • jinstall-ex-3200-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 92.54 MB 97036667
   • jinstall-ex-3300-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 88.82 MB 93140888
   • jinstall-ex-3300-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 81.23 MB 85184077
   • jinstall-ex-3300-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 82.37 MB 86372564
   • jinstall-ex-3300-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 83.07 MB 87109403
   • jinstall-ex-3300-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 83.15 MB 87192471
   • jinstall-ex-3300-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 83.29 MB 87336800
   • jinstall-ex-3300-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 83.32 MB 87375619
   • jinstall-ex-3300-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 83.36 MB 87414970
   • jinstall-ex-4200-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 99.61 MB 104458809
   • jinstall-ex-4200-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 90.45 MB 94853468
   • jinstall-ex-4200-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 91.66 MB 96115692
   • jinstall-ex-4200-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 92.36 MB 96847220
   • jinstall-ex-4200-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 92.45 MB 96945510
   • jinstall-ex-4200-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 92.59 MB 97090922
   • jinstall-ex-4200-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 92.61 MB 97111521
   • jinstall-ex-4200-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 92.54 MB 97035503
   • jinstall-ex-4500-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 99.65 MB 104496162
   • jinstall-ex-4500-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 90.49 MB 94887897
   • jinstall-ex-4500-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 91.69 MB 96148321
   • jinstall-ex-4500-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 92.39 MB 96885602
   • jinstall-ex-4500-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 92.49 MB 96988747
   • jinstall-ex-4500-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 92.62 MB 97126456
   • jinstall-ex-4500-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 92.64 MB 97147353
   • jinstall-ex-4500-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 92.57 MB 97068212
   • jinstall-ex-6200-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 120.28 MB 126128479
   • jinstall-ex-6200-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 111.94 MB 117384379
   • jinstall-ex-6200-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 113.21 MB 118718183
   • jinstall-ex-6200-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 113.94 MB 119479802
   • jinstall-ex-6200-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 114.06 MB 119600592
   • jinstall-ex-6200-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 114.19 MB 119737702
   • jinstall-ex-6200-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 114.23 MB 119788233
   • jinstall-ex-6200-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 114.16 MB 119712509
   • jinstall-ex-8200-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 114.93 MB 120514393
   • jinstall-ex-8200-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 106.58 MB 111763332
   • jinstall-ex-8200-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 107.85 MB 113090518
   • jinstall-ex-8200-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 108.57 MB 113845332
   • jinstall-ex-8200-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 108.66 MB 113945743
   • jinstall-ex-8200-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 108.80 MB 114090985
   • jinstall-ex-8200-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 108.84 MB 114131939
   • jinstall-ex-8200-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 108.77 MB 114056980
   • jinstall-ex-xre200-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 252.69 MB 264969829
   • jinstall-ex-xre200-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 244.72 MB 256609563
   • jinstall-ex-xre200-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 246.35 MB 258317323
   • jinstall-ex-xre200-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 247.79 MB 259832085
   • jinstall-ex-xre200-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 247.95 MB 259994938
   • jinstall-ex-xre200-12.1R6.6-domestic-signed.tgz 248.24 MB 260305577
   • jinstall-ex-xre200-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 248.34 MB 260407349
   • jinstall-ex-xre200-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 248.31 MB 260382310
   • jinstall-ppc-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 120.66 MB 126524591
   • jinstall-ppc-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 108.99 MB 114285994
   • jinstall-ppc-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 110.74 MB 116127240
   • jinstall-ppc-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 110.91 MB 116297767
   • jinstall-ppc-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 110.16 MB 115521551
   • jinstall-ppc-12.1R6.5-domestic-signed.tgz 110.30 MB 115660042
   • jinstall-ppc-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 110.32 MB 115685153
   • jinstall-ppc-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 110.40 MB 115767541
   • jinstall-qfx-12.1X49-D1-domestic-signed.tgz 202.29 MB 212125898
   • jinstall-qfx-12.1X49-D1.2-domestic-signed.tgz 202.30 MB 212133212
   • jinstall-qfx-12.1X49-D20-domestic-signed.tgz 203.43 MB 213315771
   • jinstall64-12.1R1.9-domestic-signed.tgz 429.55 MB 450421188
   • jinstall64-12.1R2.9-domestic-signed.tgz 431.51 MB 452479078
   • jinstall64-12.1R3.6-domestic-signed.tgz 432.78 MB 453807798
   • jinstall64-12.1R4.8-domestic-signed.tgz 433.57 MB 454635545
   • jinstall64-12.1R5.5-domestic-signed.tgz 434.10 MB 455194726
   • jinstall64-12.1R6.5-domestic-signed.tgz 434.40 MB 455506466
   • jinstall64-12.1R7.7-domestic-signed.tgz 434.51 MB 455626400
   • jinstall64-12.1R8.4-domestic-signed.tgz 434.71 MB 455835782
   • jinstall64-12.1X48-D2.1-domestic-signed.tgz 426.00 MB 446702785
   • jinstall64-12.1X48-D2.3-domestic-signed.tgz 426.01 MB 446706578
   • jinstall64-12.1X48-D21.2-domestic-signed.tgz 426.05 MB 446747777
   • jinstall64-12.1X48-D21.3-domestic-signed.tgz 426.05 MB 446752905
   • jinstall64-12.1X48-D30.2-domestic-signed.tgz 426.12 MB 446820877
   • jinstall64-12.1X48-D40.3-domestic-signed.tgz 426.12 MB 446827784
   • jinstall64-12.1X48-D50.5-domestic-signed.tgz 426.56 MB 447280644
   • jinstall64-12.1X48-D60.4-domestic-signed.tgz 426.57 MB 447298035
   • jinstall64-12.1X48.1-domestic-signed.tgz 425.78 MB 446471662
   • junos-jsr-12.1R2.9-domestic.tgz 197.00 MB 206573294
   • junos-jsr-12.1R3.6-domestic.tgz 197.93 MB 207549846
   • junos-jsr-12.1R4.8-domestic.tgz 198.33 MB 207971687
   • junos-jsr-12.1R5.5-domestic.tgz 198.57 MB 208215869
   • junos-jsr-12.1R6.5-domestic.tgz 198.51 MB 208158544
   • junos-jsr-12.1R7.9-domestic.tgz 198.58 MB 208227455
   • junos-jsr-12.1X44-D10.4-domestic.tgz 200.94 MB 210704351
   • junos-jsr-12.1X44-D15.5-domestic.tgz 200.83 MB 210592619
   • junos-jsr-12.1X44-D20.3-domestic.tgz 200.80 MB 210564269
   • junos-jsr-12.1X45-D10-domestic.tgz 202.15 MB 211979491
   • junos-jsr-12.1X45-D15.5-domestic.tgz 202.29 MB 212123159
   • junos-jsr-12.1X46-D10.2-domestic.tgz 205.46 MB 215449338
   • junos-ln-12.1R1.9-domestic.tgz 129.25 MB 135538749
   • junos-ln-12.1R2.9-domestic.tgz 118.21 MB 123958936
   • junos-ln-12.1R3.6-domestic.tgz 119.42 MB 125225591
   • junos-ln-12.1R4.8-domestic.tgz 119.68 MB 125499075
   • junos-ln-12.1R5.5-domestic.tgz 119.74 MB 125564260
   • junos-ln-12.1R6.5-domestic.tgz 119.57 MB 125382921
   • junos-ln-12.1R7.7-domestic.tgz 119.63 MB 125446225
   • junos-ln-12.1X44-D10.4-domestic.tgz 120.81 MB 126678476
   • junos-ln-12.1X44-D15.5-domestic.tgz 120.62 MB 126486621
   • junos-ln-12.1X44-D20.3-domestic.tgz 123.22 MB 129205668
   • junos-ln-12.1X45-D10-domestic.tgz 121.42 MB 127323839
   • junos-ln-12.1X45-D15.5-domestic.tgz 124.06 MB 130093376
   • junos-ln-12.1X46-D10.2-domestic.tgz 127.17 MB 133354647
   • junos-srx1k3k-12.1R1.9-domestic.tgz 165.96 MB 174031863
   • junos-srx1k3k-12.1R2.9-domestic.tgz 154.29 MB 161791667
   • junos-srx1k3k-12.1R3.6-domestic.tgz 155.68 MB 163242779
   • junos-srx1k3k-12.1R4.8-domestic.tgz 156.15 MB 163736775
   • junos-srx1k3k-12.1R5.5-domestic.tgz 156.55 MB 164162542
   • junos-srx1k3k-12.1R6.5-domestic.tgz 159.73 MB 167494887
   • junos-srx1k3k-12.1R7.9-domestic.tgz 159.84 MB 167607684
   • junos-srx1k3k-12.1X44-D10.4-domestic.tgz 255.08 MB 267479100
   • junos-srx1k3k-12.1X44-D15.5-domestic.tgz 258.93 MB 271508933
   • junos-srx1k3k-12.1X44-D20.3-domestic.tgz 258.94 MB 271521557
   • junos-srx1k3k-12.1X45-D10-domestic.tgz 264.46 MB 277308709
   • junos-srx1k3k-12.1X45-D15.5-domestic.tgz 264.61 MB 277467296
   • junos-srx1k3k-12.1X46-D10.2-domestic.tgz 273.42 MB 286712124
   • junos-srx5000-12.1R1.9-domestic.tgz 283.61 MB 297393946
   • junos-srx5000-12.1R2.9-domestic.tgz 284.83 MB 298670863
   • junos-srx5000-12.1R3.6-domestic.tgz 166 MB 174063616
   • junos-srx5000-12.1R4.8-domestic.tgz 142 MB 148897792
   • junos-srx5000-12.1R5.5-domestic.tgz 126 MB 132120576
   • junos-srx5000-12.1R6.5-domestic.tgz 291.80 MB 305981760
   • junos-srx5000-12.1R7.9-domestic.tgz 291.96 MB 306148270
   • junos-srx5000-12.1X44-D10.4-domestic.tgz 349.09 MB 366049675
   • junos-srx5000-12.1X44-D15.5-domestic.tgz 352.91 MB 370061061
   • junos-srx5000-12.1X44-D20.3-domestic.tgz 352.94 MB 370088055
   • junos-srx5000-12.1X45-D10-domestic.tgz 358.46 MB 375877994
   • junos-srx5000-12.1X45-D15.5-domestic.tgz 369.75 MB 387720926
   • junos-srx5000-12.1X46-D10.2-domestic.tgz 379.81 MB 398268575
   • junos-srxsme-12.1R1.9-domestic.tgz 151.83 MB 159209811
   • junos-srxsme-12.1R2.9-domestic.tgz 139.03 MB 145792985
   • junos-srxsme-12.1R3.6-domestic.tgz 140.29 MB 147109311
   • junos-srxsme-12.1R4.8-domestic.tgz 140.52 MB 147346194
   • junos-srxsme-12.1R5.5-domestic.tgz 140.64 MB 147474548
   • junos-srxsme-12.1R6.5-domestic.tgz 140.45 MB 147274817
   • junos-srxsme-12.1R7.9-domestic.tgz 140.52 MB 147347062
   • junos-srxsme-12.1X44-D10.4-domestic.tgz 139.87 MB 146666451
   • junos-srxsme-12.1X44-D15.5-domestic.tgz 139.80 MB 146593667
   • junos-srxsme-12.1X44-D20.3-domestic.tgz 142.38 MB 149301693
   • junos-srxsme-12.1X45-D10-domestic.tgz 141.64 MB 148530168
   • junos-srxsme-12.1X45-D15.5-domestic.tgz 144.25 MB 151257784
   • junos-srxsme-12.1X46-D10.2-domestic.tgz 147.72 MB 154901579
   • qfx3000g-ex4200-24f-cpe.cfg 10.57 KB 10831
   • qfx3000g-ex4200-cpe.cfg 10.79 KB 11053
   • qfx3000m-ex4200-cpe.cfg 7.59 KB 7778
   • USBDriver.zip 3.10 MB 3254053
  • export 23.59 GB
   • install-media-12.1R1.9-export 423.75 MB 444334080
   • install-media-12.1R2.9-export 425.70 MB 446388224
   • install-media-12.1R3.6-export 426.82 MB 447553536
   • install-media-12.1R4.8-export 427.59 MB 448368640
   • install-media-12.1R5.5-export 428.13 MB 448927744
   • install-media-12.1R6.5-export 428.41 MB 449230848
   • install-media-12.1R7.7-export 428.52 MB 449343488
   • install-media-12.1R8.4-export 428.71 MB 449544192
   • install-media-ppc-12.1R1.9-export 125.50 MB 131606528
   • install-media-ppc-12.1R2.9-export 114.86 MB 120446976
   • install-media-ppc-12.1R3.6-export 116.52 MB 122181632
   • install-media-ppc-12.1R4.8-export 116.68 MB 122353664
   • install-media-ppc-12.1R5.5-export 115.94 MB 121575424
   • install-media-ppc-12.1R6.5-export 116.06 MB 121704448
   • install-media-ppc-12.1R7.7-export 116.08 MB 121722880
   • install-media-ppc-12.1R8.4-export 116.16 MB 121804800
   • install-media64-12.1R1.9-export 426.41 MB 447127552
   • install-media64-12.1R2.9-export 428.36 MB 449175552
   • install-media64-12.1R3.6-export 22 MB 23068672
   • install-media64-12.1R4.8-export 430.25 MB 451155968
   • install-media64-12.1R5.5-export 20 MB 20971520
   • install-media64-12.1R6.5-export 431.08 MB 452026368
   • install-media64-12.1R7.7-export 431.19 MB 452141056
   • install-media64-12.1R8.4-export 431.38 MB 452343808
   • install-media64-12.1X48-D2.1-export 422.90 MB 443449344
   • install-media64-12.1X48-D2.3-export 422.91 MB 443453440
   • install-media64-12.1X48-D21.2-export 422.94 MB 443492352
   • install-media64-12.1X48-D21.3-export 422.95 MB 443498496
   • install-media64-12.1X48-D30.2-export 423.00 MB 443557888
   • install-media64-12.1X48-D40.3-export 423.01 MB 443561984
   • install-media64-12.1X48-D50.5-export 423.43 MB 444006400
   • install-media64-12.1X48-D60.4-export 423.45 MB 444022784
   • install-media64-12.1X48.1-export 422.69 MB 443228160
   • jinstall-12.1R1.9-export-signed.tgz 412.77 MB 432824027
   • jinstall-12.1R2.9-export-signed.tgz 414.73 MB 434877186
   • jinstall-12.1R3.6-export-signed.tgz 415.84 MB 436044044
   • jinstall-12.1R4.8-export-signed.tgz 416.61 MB 436855737
   • jinstall-12.1R5.5-export-signed.tgz 417.15 MB 437416262
   • jinstall-12.1R6.5-export-signed.tgz 417.43 MB 437710118
   • jinstall-12.1R7.7-export-signed.tgz 417.54 MB 437825566
   • jinstall-12.1R8.4-export-signed.tgz 417.73 MB 438022593
   • jinstall-ppc-12.1R1.9-export-signed.tgz 115.35 MB 120957488
   • jinstall-ppc-12.1R2.9-export-signed.tgz 104.70 MB 109790527
   • jinstall-ppc-12.1R3.6-export-signed.tgz 106.35 MB 111522392
   • jinstall-ppc-12.1R4.8-export-signed.tgz 106.52 MB 111695120
   • jinstall-ppc-12.1R5.5-export-signed.tgz 105.78 MB 110918915
   • jinstall-ppc-12.1R6.5-export-signed.tgz 105.90 MB 111048373
   • jinstall-ppc-12.1R7.7-export-signed.tgz 105.92 MB 111066074
   • jinstall-ppc-12.1R8.4-export-signed.tgz 105.99 MB 111148969
   • jinstall64-12.1R1.9-export-signed.tgz 415.43 MB 435619459
   • jinstall64-12.1R2.9-export-signed.tgz 417.38 MB 437664850
   • jinstall64-12.1R3.6-export-signed.tgz 16 MB 16777216
   • jinstall64-12.1R4.8-export-signed.tgz 16 MB 16777216
   • jinstall64-12.1R5.5-export-signed.tgz 4 MB 4194304
   • jinstall64-12.1R6.5-export-signed.tgz 420.10 MB 440507153
   • jinstall64-12.1R7.7-export-signed.tgz 420.21 MB 440623274
   • jinstall64-12.1R8.4-export-signed.tgz 420.40 MB 440825172
   • jinstall64-12.1W1.2-export-signed.tgz 469.50 MB 492308965
   • jinstall64-12.1W2.1-export-signed.tgz 470.87 MB 493745030
   • jinstall64-12.1X48-D2.1-export-signed.tgz 411.92 MB 431936483
   • jinstall64-12.1X48-D2.3-export-signed.tgz 411.93 MB 431940555
   • jinstall64-12.1X48-D21.2-export-signed.tgz 411.96 MB 431980301
   • jinstall64-12.1X48-D21.3-export-signed.tgz 411.97 MB 431984728
   • jinstall64-12.1X48-D30.2-export-signed.tgz 412.03 MB 432044831
   • jinstall64-12.1X48-D40.3-export-signed.tgz 412.03 MB 432049726
   • jinstall64-12.1X48-D50.5-export-signed.tgz 412.46 MB 432496343
   • jinstall64-12.1X48-D60.4-export-signed.tgz 412.47 MB 432513396
   • jinstall64-12.1X48.1-export-signed.tgz 411.71 MB 431717673
   • jmobile-12.1W1.2-signed.tgz 7.90 MB 8288307
   • jmobile-12.1W2.1-signed.tgz 7.95 MB 8340522
   • junos-jsr-12.1R2.9-export.tgz 196.84 MB 206408351
   • junos-jsr-12.1R3.6-export.tgz 197.80 MB 207408645
   • junos-jsr-12.1R4.8-export.tgz 198.13 MB 207761401
   • junos-jsr-12.1R5.5-export.tgz 198.37 MB 208012563
   • junos-jsr-12.1R6.5-export.tgz 198.32 MB 207957546
   • junos-jsr-12.1R7.9-export.tgz 198.37 MB 208013673
   • junos-jsr-12.1X44-D10.4-export.tgz 200.84 MB 210599816
   • junos-jsr-12.1X44-D15.5-export.tgz 200.68 MB 210431987
   • junos-jsr-12.1X44-D20.3-export.tgz 200.60 MB 210344563
   • junos-jsr-12.1X45-D10-export.tgz 201.95 MB 211769535
   • junos-jsr-12.1X45-D15.5-export.tgz 202.06 MB 211880931
   • junos-jsr-12.1X46-D10.2-export.tgz 205.30 MB 215279151
  • fips 2.80 GB
   • junos-juniper-12.1R1.9-fips.tgz 400.50 MB 419964260
   • junos-juniper-12.1R2.9-fips.tgz 402.27 MB 421820034
   • junos-juniper-12.1R3.6-fips.tgz 36 MB 37748736
   • junos-juniper-12.1R4.8-fips.tgz 405.18 MB 424867428
   • junos-juniper-12.1R5.5-fips.tgz 405.70 MB 425409722
   • junos-juniper-12.1R6.5-fips.tgz 405.98 MB 425701550
   • junos-juniper-12.1R7.7-fips.tgz 406.10 MB 425836412
   • junos-juniper-12.1R8.4-fips.tgz 406.29 MB 426026456
  • jloader 2.24 MB
   • jloader-ex-2200-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz 368.39 KB 377238
   • jloader-ex-2200-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz.md5 33 B 33
   • jloader-ex-3242-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz 396.05 KB 405562
   • jloader-ex-3242-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz.md5 33 B 33
   • jloader-ex-3242-12.1R3-signed.tgz 398.97 KB 408550
   • jloader-ex-4500-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz 371.35 KB 380267
   • jloader-ex-4500-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz.md5 33 B 33
   • jloader-ex-8200-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz 366.27 KB 375070
   • jloader-ex-8200-11.3I20110326_0802_hmerge-signed.tgz.md5 33 B 33
   • jloader-qfx-11.3X30.9-signed.tgz 401.25 KB 410889
  • junos_xml_api 237.15 MB
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R1.9.tar.gz 353.48 KB 361970
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R2.9.tar.gz 355.23 KB 363765
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R3.6.tar.gz 377.35 KB 386407
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R4.8.tar.gz 382.46 KB 391642
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R5.5.tar.gz 383.41 KB 392615
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R6.5.tar.gz 383.54 KB 392747
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R7.7.gz 383.81 KB 393023
   • junos-operational-command-xml-schema-12.1R8.4.gz 383.85 KB 393072
   • junos-xml-dtds-12.1R1.9.tar.gz 175.11 KB 179320
   • junos-xml-dtds-12.1R2.9.tar.gz 176.81 KB 181059
   • junos-xml-dtds-12.1R3.6.tar.gz 177.44 KB 181705
   • junos-xml-dtds-12.1R4.8.tar.gz 178.23 KB 182517
   • junos-xml-dtds-12.1R5.5.tar.gz 178.32 KB 182602
   • junos-xml-dtds-12.1R6.5.tar.gz 178.31 KB 182593
   • junos-xml-dtds-12.1R7.7.gz 178.36 KB 182648
   • junos-xml-dtds-12.1R8.4.gz 178.40 KB 182691
   • junos-xml-ref-config.pdf 135.65 MB 142246337
   • junos-xml-ref-oper.pdf 83.34 MB 87393427
   • junos-xml-schema-12.1R1.9.tar.gz 1.73 MB 1822077
   • junos-xml-schema-12.1R2.9.tar.gz 1.74 MB 1826308
   • junos-xml-schema-12.1R3.6.tar.gz 1.70 MB 1789386
   • junos-xml-schema-12.1R4.8.tar.gz 1.71 MB 1799021
   • junos-xml-schema-12.1R5.5.tar.gz 1.73 MB 1816038
   • junos-xml-schema-12.1R6.5.tar.gz 1.73 MB 1817121
   • junos-xml-schema-12.1R7.7.gz 1.73 MB 1817297
   • junos-xml-schema-12.1R8.4.gz 1.73 MB 1817223
  • junos_xml_management_protocol 163.96 MB
   • junos-xml-management-protocol-guide.pdf 3.47 MB 3647564
   • junoscript-perl-12.1R1.9-domestic.tar.gz 149.36 KB 152946
   • junoscript-perl-12.1R1.9-export.tar.gz 145.11 KB 148602
   • junoscript-perl-12.1R2.9-domestic.tar.gz 150.54 KB 154156
   • junoscript-perl-12.1R2.9-export.tar.gz 144.80 KB 148285
   • junoscript-perl-12.1R3.6-domestic.tar.gz 150.62 KB 154236
   • junoscript-perl-12.1R3.6-export.tar.gz 144.92 KB 148399
   • junoscript-perl-12.1R4.8-domestic.tar.gz 150.60 KB 154221
   • junoscript-perl-12.1R4.8-export.tar.gz 144.82 KB 148297
   • junoscript-perl-12.1R5.5-domestic.tar.gz 153.06 KB 156740
   • junoscript-perl-12.1R5.5-export.tar.gz 147.42 KB 150960
   • junoscript-perl-12.1R6.5-domestic.tar.gz 150.01 KB 153611
   • junoscript-perl-12.1R6.5-export.tar.gz 145.59 KB 149089
   • junoscript-perl-12.1R7.7-domestic.gz 152.84 KB 156511
   • junoscript-perl-12.1R7.7-export.gz 145.87 KB 149380
   • junoscript-perl-12.1R8.4-domestic.gz 152.77 KB 156441
   • junoscript-perl-12.1R8.4-export.gz 147.25 KB 150786
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R1.9-domestic.tar.gz 13.08 MB 13718884
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R1.9-export.tar.gz 6.68 MB 7011448
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R2.9-domestic.tar.gz 13.08 MB 13718887
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R2.9-export.tar.gz 6.68 MB 7011445
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R3.6-domestic.tar.gz 13.08 MB 13719269
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R3.6-export.tar.gz 6.68 MB 7011652
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R4.8-domestic.tar.gz 13.08 MB 13719310
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R4.8-export.tar.gz 6.68 MB 7011677
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R5.5-domestic.tar.gz 13.08 MB 13719256
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R5.5-export.tar.gz 6.68 MB 7011637
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R6.5-domestic.tar.gz 13.08 MB 13719249
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R6.5-export.tar.gz 6.68 MB 7011647
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R7.7-domestic.gz 13.08 MB 13719267
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R7.7-export.gz 6.68 MB 7011650
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R8.4-domestic.gz 13.08 MB 13719247
   • junoscript-perl-prereqs-12.1R8.4-export.gz 6.68 MB 7011654
  • netconf_xml_management_protocol 54.33 MB
   • netconf-guide.pdf 4.00 MB 4200510
   • netconf-java-12.2-20120328_ib_12_2_psd.0.zip 1008.12 KB 1032318
   • netconf-java-toolkit-guide.pdf 925.92 KB 948150
   • netconf-perl-12.1R1.9.tar.gz 623.79 KB 638770
   • netconf-perl-12.1R2.9.tar.gz 624.24 KB 639226
   • netconf-perl-12.1R3.6.tar.gz 621.00 KB 635908
   • netconf-perl-12.1R4.8.tar.gz 622.39 KB 637328
   • netconf-perl-12.1R5.5.tar.gz 621.20 KB 636114
   • netconf-perl-12.1R6.5.tar.gz 622.63 KB 637579
   • netconf-perl-12.1R7.7.gz 622.30 KB 637238
   • netconf-perl-12.1R8.4.gz 621.67 KB 636591
   • netconf-perl-prereqs-12.1R1.9.tar.gz 5.44 MB 5711734
   • netconf-perl-prereqs-12.1R2.9.tar.gz 5.44 MB 5711736
   • netconf-perl-prereqs-12.1R3.6.tar.gz 5.44 MB 5712064
   • netconf-perl-prereqs-12.1R4.8.tar.gz 5.44 MB 5712077
   • netconf-perl-prereqs-12.1R5.5.tar.gz 5.44 MB 5712066
   • netconf-perl-prereqs-12.1R6.5.tar.gz 5.44 MB 5712067
   • netconf-perl-prereqs-12.1R7.7.gz 5.44 MB 5712067
   • netconf-perl-prereqs-12.1R8.4.gz 5.44 MB 5712070
  • junos-release-notes-12.1R7.pdf 6.61 MB 6935672
  • junos-release-notes-12.1R8.pdf 3.87 MB 4062510
  • junos-release-notes-12.1X44.pdf 3.46 MB 3631118
  • junos-release-notes-12.1X45.pdf 2.02 MB 2118736
  • junos-release-notes-12.1X46.pdf 2.06 MB 2163584
 • 12.2 95.58 MB
  • ex 95.58 MB
   • jinstall-ex-3200-12.2R1.8-domestic-signed.tgz 95.58 MB 100232508
 • 12.3 18.95 GB
  • apps.tools 18.85 MB
   • juniper-mibs-12.3R3.4-signed.tgz 1023.77 KB 1048346
   • jweb-12.3R2.5-signed.tgz 8.92 MB 9357775
   • jweb-12.3R3.4-signed.tgz 8.92 MB 9359824
  • domestic 11.27 GB
   • install-media-12.3R1.7-domestic 481.01 MB 504385536
   • install-media-12.3R2.5-domestic 484.41 MB 507949056
   • install-media-12.3R3.4-domestic 486.12 MB 509743104
   • install-media-ppc-12.3R1.7-domestic 151.25 MB 158607360
   • install-media-ppc-12.3R2.5-domestic 152.45 MB 159860736
   • install-media-ppc-12.3R3.4-domestic 153.00 MB 160442368
   • install-media-qfx-12.3X50-D10.3-domestic 145.45 MB 152516608
   • install-media-qfx-12.3X50-D20.1-domestic 145.91 MB 153006080
   • install-media64-12.3R1.7-domestic 484.52 MB 508059648
   • install-media64-12.3R2.5-domestic 487.96 MB 511672320
   • install-media64-12.3R3.4-domestic 489.68 MB 513470464
   • jinstall-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 469.96 MB 492789911
   • jinstall-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 473.34 MB 496343131
   • jinstall-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 475.06 MB 498137036
   • jinstall-12.3R6.6-domestic-signed.tgz 477.46 MB 500660091
   • jinstall-ex-2200-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 94.23 MB 98807485
   • jinstall-ex-2200-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 94.27 MB 98850458
   • jinstall-ex-2200-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 94.39 MB 98985401
   • jinstall-ex-2200-12.3R6.6-domestic-signed.tgz 94.83 MB 99439664
   • jinstall-ex-3200-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 106.02 MB 111172276
   • jinstall-ex-3200-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 106.03 MB 111189835
   • jinstall-ex-3200-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 106.25 MB 111411729
   • jinstall-ex-3200-12.3r6.6-domestic-signed.tgz 106.56 MB 111742346
   • jinstall-ex-3300-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 94.35 MB 98939130
   • jinstall-ex-3300-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 94.38 MB 98974514
   • jinstall-ex-4200-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 106.02 MB 111172376
   • jinstall-ex-4200-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 106.03 MB 111189814
   • jinstall-ex-4200-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 106.25 MB 111411730
   • jinstall-ex-4500-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 106.37 MB 111539573
   • jinstall-ex-4500-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 106.39 MB 111561570
   • jinstall-ex-4500-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 106.60 MB 111778829
   • jinstall-ex-6200-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 128.53 MB 134776475
   • jinstall-ex-6200-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 128.58 MB 134832964
   • jinstall-ex-6200-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 128.85 MB 135112141
   • jinstall-ex-8200-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 122.64 MB 128602909
   • jinstall-ex-8200-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 122.68 MB 128642011
   • jinstall-ex-8200-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 122.91 MB 128885642
   • jinstall-ex-xre200-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 282.16 MB 295873255
   • jinstall-ex-xre200-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 282.33 MB 296049164
   • jinstall-ex-xre200-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 282.80 MB 296540342
   • jinstall-ex92xx-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 315.44 MB 330769769
   • jinstall-ppc-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 140.75 MB 147595582
   • jinstall-ppc-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 141.95 MB 148845691
   • jinstall-ppc-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 142.50 MB 149431931
   • jinstall-qfx-12.3X50-D10.3-domestic-signed.tgz 133.12 MB 139588145
   • jinstall-qfx-12.3X50-D20.1-domestic-signed.tgz 133.58 MB 140079141
   • jinstall64-12.3R1.7-domestic-signed.tgz 473.46 MB 496466008
   • jinstall64-12.3R2.5-domestic-signed.tgz 476.90 MB 500068775
   • jinstall64-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 478.61 MB 501867233
   • jinstall64-ex92xx-12.3R3.4-domestic-signed.tgz 320.16 MB 335719301
  • export 6.30 GB
   • install-media-12.3R1.7-export 468.00 MB 490741760
   • install-media-12.3R2.5-export 471.38 MB 494280704
   • install-media-12.3R3.4-export 473.08 MB 496062464
   • install-media-ppc-12.3R1.7-export 146.87 MB 154005504
   • install-media-ppc-12.3R2.5-export 148.06 MB 155258880
   • install-media-ppc-12.3R3.4-export 148.60 MB 155828224
   • install-media64-12.3R1.7-export 471.50 MB 494411776
   • install-media64-12.3R2.5-export 474.93 MB 498003968
   • install-media64-12.3R3.4-export 476.63 MB 499789824
   • jinstall-12.3R1.7-export-signed.tgz 456.94 MB 479137835
   • jinstall-12.3R2.5-export-signed.tgz 460.30 MB 482666879
   • jinstall-12.3R3.4-export-signed.tgz 462.00 MB 484449318
   • jinstall-ppc-12.3R1.7-export-signed.tgz 136.36 MB 142990176
   • jinstall-ppc-12.3R2.5-export-signed.tgz 137.55 MB 144240792
   • jinstall-ppc-12.3R3.4-export-signed.tgz 138.10 MB 144815383
   • jinstall64-12.3R1.7-export-signed.tgz 460.44 MB 482810368
   • jinstall64-12.3R2.5-export-signed.tgz 463.85 MB 486391904
   • jinstall64-12.3R3.4-export-signed.tgz 465.56 MB 488177906
  • fips 1.30 GB
   • junos-juniper-12.3R1.7-fips.tgz 443.67 MB 465230642
   • junos-juniper-12.3R2.5-fips.tgz 446.94 MB 468656333
   • junos-juniper-12.3R3.4-fips.tgz 448.62 MB 470418610
  • junos_xml_api 4.57 MB
   • junos-xml-schema-12.3R1.7.tar.gz 2.19 MB 2299838
   • junos-xml-schema-12.3R2.5.tar.gz 2.38 MB 2499540
  • junos_xml_management_protocol 40.13 MB
   • junoscript-perl-12.3R1.7-domestic.tar.gz 155.16 KB 158892
   • junoscript-perl-12.3R1.7-export.tar.gz 149.67 KB 153269
   • junoscript-perl-12.3R2.5-export.tar.gz 150.03 KB 153637
   • junoscript-perl-12.3R3.4-export.tar.gz 150.30 KB 153917
   • junoscript-perl-prereqs-12.3R1.7-domestic.tar.gz 13.08 MB 13719129
   • junoscript-perl-prereqs-12.3R1.7-export.tar.gz 6.68 MB 7011581
   • junoscript-perl-prereqs-12.3R3.4-domestic.tar.gz 13.08 MB 13719244
   • junoscript-perl-prereqs-12.3R3.4-export.tar.gz 6.68 MB 7011641
  • netconf_xml_management_protocol 5.44 MB
   • netconf-perl-prereqs-12.3R3.4.tar.gz 5.44 MB 5712063
  • unisphereDictionary_for_JUNOS_v12-3.dct 32.61 KB 33399
 • 13.2 214.27 MB
  • ex 214.27 MB
   • jinstall-ex-3200-13.2X50-D15.3-domestic-signed.tgz 113.71 MB 119235944
   • jinstall-ex-3300-13.2X50-D15.3-domestic-signed.tgz 100.56 MB 105445526
 • 6.0 39.95 MB
  • jinstall-6.0R2.4-export-signed.tgz 39.95 MB 41897329
 • 7.0 53.52 MB
  • jinstall-7.0R1.5-domestic-signed.tgz 53.52 MB 56124067
 • 7.1 58.57 MB
  • jinstall-7.1R1.3-domestic-signed.tgz 58.57 MB 61425279
 • 7.3 65.22 MB
  • jinstall-7.3R3.6-domestic-signed.tgz 65.22 MB 68394574
 • 7.4 269.73 MB
  • jinstall-7.4I20071211_1225_pgoyette-domestic-signed.tgz 68.02 MB 71334390
  • jinstall-7.4R1.7-domestic-signed.tgz 67.88 MB 71184053
  • jinstall-7.4R1.7-export-signed.tgz 65.84 MB 69045945
  • jinstall-7.4R3.4-domestic-signed.tgz 67.97 MB 71273426
 • 7.5 138.27 MB
  • jinstall-7.5I20071211_0041_pgoyette-domestic-signed.tgz 69.07 MB 72429276
  • jinstall-7.5R1.12-domestic-signed.tgz 69.19 MB 72558842
 • 7.6 142.94 MB
  • jinstall-7.6I20071211_0536_pgoyette-domestic-signed.tgz 72.85 MB 76399038
  • jinstall-7.6R4.3-export-signed.tgz 70.08 MB 73490302
 • 8.0 37.15 MB
  • junos-jseries-8.0R4.3-export.tgz 37.15 MB 38963054
 • 8.1 91.07 MB
  • jinstall-8.1-20071208.0-domestic-signed.tgz 91.07 MB 95499562
 • 8.2 135.58 MB
  • jinstall-8.2-20071208.0-domestic-signed.tgz 89.64 MB 94001503
  • jroute-8.2R4.5.tgz 5.78 MB 6067288
  • junos-jseries-8.2R2.4-export.tgz 36.65 MB 38435206
  • jweb-8.2R1.7-signed.tgz 3.49 MB 3669610
 • 8.3 413.28 MB
  • jinstall-8.3-20071208.0-domestic-signed.tgz 93.53 MB 98082681
  • jinstall-8.3R2.8-domestic-signed.tgz 93.44 MB 97989149
  • jinstall-8.3R2.8-export-signed.tgz 90.53 MB 94927919
  • jinstall-8.3R4.3-domestic-signed.tgz 93.54 MB 98090469
  • junos-jseries-8.3R3.4-domestic.tgz 38.56 MB 40440572
  • jweb-8.3R3.4-signed.tgz 3.65 MB 3829911
 • 8.4 590.15 MB
  • jbundle-8.4-20071208.0-domestic.tgz 106.47 MB 111649160
  • jinstall-8.4-20071208.0-domestic-signed.tgz 109.58 MB 114906100
  • jinstall-8.4R1.13-domestic-signed.tgz 109.03 MB 114329348
  • jinstall-8.4R3.3-domestic-signed.tgz 109.57 MB 114897376
  • jinstall-8.4R4.2-domestic-signed.tgz 109.57 MB 114900497
  • junos-jseries-8.4R1.13-export.tgz 42.13 MB 44179336
  • jweb-8.4R4.2-signed.tgz 3.77 MB 3963333
 • 8.5 315.14 MB
  • jinstall-8.5r1.14-domestic-signed.tgz 152.31 MB 159714183
  • junos-jsr-8.5R1.14-export.tar.gz 52.92 MB 55498884
  • junos-jsr-8.5r1.14-export.tgz 52.92 MB 55498884
  • junos-jsr-8.5R1.14-export.tgz 52.92 MB 55498884
  • jweb-8.5r1.14-signed.tgz 4.04 MB 4241947
 • 9.0 161.01 MB
  • jinstall-9.0R1.10-domestic-signed.tgz 156.48 MB 164091459
  • jweb-9.0r1.10-signed.tgz 4.52 MB 4749299
 • 9.2 93.10 MB
  • ex 93.10 MB
   • jinstall-ex-9.2R2.15-domestic-signed.tgz 93.10 MB 97630239
 • 9.3 673.50 MB
  • ex 103.01 MB
   • jinstall-ex-9.3R4.4-domestic-signed.tgz 103.01 MB 108021375
  • jinstall-9.3R1.7-export-signed.tgz 200.97 MB 210733854
  • junos-jseries-9.3R2.8-domestic.tgz 79.19 MB 83045912
  • junos-jseries-9.3R2.8-export.tgz 79.58 MB 83445743
  • junos-jseries-9.3R4.4-domestic.tgz 79.47 MB 83335833
  • junos-srx5000-9.3R4.4-domestic.tgz 131.26 MB 137642553
 • 9.4 211.59 MB
  • ex 107.92 MB
   • jinstall-ex-3200-9.4R2.9-domestic-signed.tgz 107.92 MB 113163647
  • junos-jsr-9.4R4.5-export.tgz 103.67 MB 108713046
 • 9.6 759.14 MB
  • ex 98.86 MB
   • jinstall-ex-3200-9.6R1.13-domestic-signed.tgz 98.86 MB 103672669
  • jinstall-9.6r1.13-domestic-signed.tgz 269.43 MB 282523881
  • jinstall-9.6r1.13-export-signed.tgz 263.96 MB 276783205
  • junos-jsr-9.6R1.13-export.tgz 126.87 MB 133040702
 • EX2500 18.64 MB
  • EX2500-3.1R1_Boot.img 7.62 MB 7999134
  • EX2500-3.1R2_Boot.img 7.62 MB 7999152
  • EX2500-3.1R2_OS.img 3.38 MB 3551881
 • Firefly 660.07 MB
  • junos-vsrx-12.1X46-D10.2-domestic.ova 221.29 MB 232044544
  • junos-vsrx-12.1X46-D15.3-domestic.ova 219.33 MB 229988352
  • junos-vsrx-12.1X46-D20.5-domestic.ova 219.44 MB 230103040
 • Pulse 115.23 MB
  • j-pulse-1.0R4-releasenotes.pdf 50.47 KB 51689
  • j-pulse-1.0R5-releasenotes.pdf 53.96 KB 55256
  • j-pulse-2.0R1-releasenotes.pdf 66.50 KB 68100
  • j-pulse-2.0R1-supportedplatform.pdf 108.00 KB 110599
  • j-pulse-win-1.0r4-b8159-installer.exe.md5 73 B 73
  • j-pulse-win-1.0r4-b8159-installer.msi.md5 73 B 73
  • j-pulse-win-1.0r4-b8159-package.pkg 41.05 MB 43050069
  • j-pulse-win-1.0r4-b8159-package.pkg.md5 71 B 71
  • j-pulse-win-1.0r5-b8913-installer.exe 11.12 MB 11662656
  • j-pulse-win-1.0r5-b8913-installer.exe.md5 73 B 73
  • j-pulse-win-1.0r5-b8913-installer.msi 11.93 MB 12517376
  • j-pulse-win-1.0r5-b8913-installer.msi.md5 73 B 73
  • j-pulse-win-1.0r5-b8913-package.pkg.md5 71 B 71
  • j-pulse-win-1.0r5.1-b9091-installer.exe.md5 75 B 75
  • j-pulse-win-1.0r5.1-b9091-installer.msi 11.93 MB 12518912
  • j-pulse-win-1.0r5.1-b9091-installer.msi.md5 75 B 75
  • j-pulse-win-1.0r5.1-b9091-package.pkg.md5 73 B 73
  • j-pulse-win-2.0r1-b8491-32bitinstaller.msi.md5 78 B 78
  • j-pulse-win-2.0r1-b8491-64bitinstaller.msi.md5 78 B 78
  • j-pulse-win-2.0r1-b8491-package.pkg 38.90 MB 40792960
  • j-pulse-win-2.0r1-b8491-package.pkg.md5 71 B 71
 • show-bgp-sum.slax 4.94 KB 5062
2 دیدگاه
 1. salmanit21 says

  Merci
  wonderful website keep going ! x

 2. oiko says

  لطفا ورژن 18 را قرار دهید

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.