تغییرات در نحوه شخصی سازی Web Client UI

بسیاری از ادمین های مجازی سازی علاقه خاصی دارند تا بتوانند به صورت کامل صفحه وب vCenter را Customize کنند. این مطلب به برخی از ادمین ها اجازه می دهد تا صفحه وب را منطبق با سیاست های سازمان و یا رویکرد گرافیکی سازمان پیاده سازی کنند. باید بدانید که برای اینکه بتوانید به صورت کامل این صفحه را تغییر دهید باید به Template های ما را دانلود کنید در غیر اینصورت بعد از پیاده سازی این مطلب آموزشی در سازمان خود به یک Background خالی و سفید مواجه خواهیم شد. به عنوان آخرین نکته در نظر داشته باشید که این اتفاق تنها از vSphere 6 Update 2 قابل پیاده سازی می باشد. فایل ها را از icon downloadاینجا دانلود کنید.

دو عدد فایل وجود داردند که باید آنها را بررسی کنیم:

  • Unpentry.jsp : این فایل وظیفه کنترل چهره صفحه Login سایت و نحوه کار کردن آن را بر عهده دارد.
  • Login.css : طریقه چیدمان اجزای بالا را در صفحه Login مشخص می کند.

در داخل این فایل ها مکان هایی برای ست کردن عکس پشت زمینه وجود دارد، نحوه دسترسی به این فایل ها :

Windows vCenter Server 6.0u2

C:ProgramDataVMwarevCenterServerruntimeVMwareSTSServicewebappswebssoWEB-INFviews

C:ProgramDataVMwarevCenterServerruntimeVMwareSTSServicewebappswebssoresourcescss

C:ProgramDataVMwarevCenterServerruntimeVMwareSTSServicewebappswebssoresourcesimg

VCSA 6.0u2

/usr/lib/vmware-sso/vmware-sts/webapps/websso/WEB-INF/views/unpentry.jsp

/usr/lib/vmware-sso/vmware-sts/webapps/websso/resources/css/login.css

/usr/lib/vmware-sso/vmware-sts/webapps/websso/resources/img

پس از استفاده از این مطلب عکس های صفحه اصلی خود را در داخل کامنت ها Upload کنید تا دیگران نیز از این عمل شما لذت ببرند. در زیر نمونه هایی از این تغییرات را شاهد هستیم .

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.