Browsing tag

امنیت IoT

The Complete Cybersecurity Bootcamp: Threat Defense, Ethical Hacking, and Incident Handling

ویدئو آموزشی The Complete Cybersecurity Bootcamp: Threat Defense, Ethical Hacking, and Incident Handling یک دوره بسیار جامع بصورت کمپ در خصوص امنیت سایبری حرفه ای و دفاع در برار تهدیدات، هک اخلاقی و مدیریت حوادث می باشد. در دوره حرفه ای امنیت سایبری (The Complete Cybersecurity) در ابتدا شما با اصول اصلی و کلیدی امنیت […]

Fundamentals of IoT Security ویدئو اصول امنیت اینترنت اشیاء

کی از چالش های عمده ای که باید به منظور وارد کردن اینترنت اشیاء به جهان واقعی بر طرف شود امنیت است. معماری های اینترنت اشیاء قرار است با جمعیتی حدود میلیاردها اشیاء سر و کار داشته باشد، که با یکدیگر و با دیگر نهادها، مانند انسان ها و یا نهادهای مجازی تعامل خواهند داشت. […]