فعال کردن Desktop Experience در ویندوز ۲۰۱۲

شاید شما هم نیاز به ابزارهایی پیدا کنید که مخصوص کلاینت‌های ویندوز هستند اما بر روی سرور وجود ندارند. در صورتی که نیاز به این ابزارها مانند Windows Media Player پیدا کنید می‌توانید این ابزارها را بر روی سرور اضافه کنید. با اضافه کردن این قابلیت علاوه بر روی ابزارهای موجود در کلاینت، قابلیت گرافیکی ویندوز سرور نیز فعال می‌گردد. فعال سازی این قابلیت در ویندوز ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. در ویندوز ۲۰۰۸ باید در قسمت Features گزینه Desktop Experience را انتخاب می‌کردیم. سپس سرور را restart می‌کنیم بعد از restart می‌توان از این ابزارها بر روی سرور استفاده کرد.

در صورتی که بخواهیم این تنظیم را در ویندوز ۲۰۱۲ انجام دهیم مراحل انجام کار مقداری متفاوت شده است. شاید دلیل اصلی تغییر این باشد که در ویندوز ۲۰۱۲ حتی داشتن محیط گرافیکی نیز یک انتخاب می‌باشد نه یک اجبار و به راحتی می‌توان محیط گرافیکی را از ویندوز ۲۰۱۲ حذف کرد.

زمانی که شما این گزینه را فعال کنید سیستم سرور شما قابلیت‌های گرافیکی یک کلاینت و ابزارهای مربوط به آن را نیز دارد. در صورتی که بخواهید این قابلیت را با استفاده از PowerShell فعال کنید می‌توانید از فرمان زیر استفاده کنید.

Install-WindowsFeature Desktop-Experience

بوسیله این فرمان می‌توان این قابلیت را بر روی ویندوز ۲۰۱۲ نصب کرد.

Desktop ExperiencePowershellWindows MediaWindowsFeatureقابلیت گرافیکی ویندوز سرور
Comments (0)
Add Comment