اضافه کردن هارد دیسک جدید و تغییر اندازه پارتیشن در نانو سرور

اضافه کردن هارد دیسک جدید به نانو سرورadd new disk to nano server:

ابزار Disk Managment از نسخه های اولیه ویندوز برای مدیریت دیسک ها و پارتیشن ها استفاده می شود با توجه به حذف ابزارهای GUI از نانو سرور امکان استفاده از این ابزار برای مدیریت دیسک ها و پارتیشن ها در نانو سرور وجود ندارد ما در این مقاله اضافه کردن هارد دیسک جدید به نانو سرور را بررسی خواهیم کرد برای شروع کار ابتدا هاردیسک جدید به ماشین مربوط به nano Server اضافه کنید سپس از طریق پاورشل به nano Server متصل شوید.

اتصال به نام سرور از طریق پاور شل

دستور زیر را برای نمایش تمامی هارد دیسک ها اجرا کنید.

Get-Disk | ft -AutoSize

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید سیستم شامل دو هارد دیسک می‌باشد که هارد دیسک دومی در حالت آفلاین قرار دارد برای آنلاین کردن این هارد دیسک که با شماره 1 شناخته شده است از دستور زیر استفاده کنید.

Initialize-Disk -Number 1

پس از آنلاین شدن هارد دیسک نوبت ایجاد پارتیشن می‌رسد برای ایجاد پارتیشن از دستور زیر استفاده کنید.

New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -DriveLetter E

در این دستور ما پارتیشن جدیدی بر روی هارددیسک شماره 1 با اندازه کل هارد دیسک با DriveLetter E ایجاد کردیم.

تغییر اندازه پارتیشن در نانو سرور:

برای تغییر اندازه(افزایش) هارد دیسک ابتدا مطمئن شوید که هارد دیسک فضای خالی برای افزایش پارتیشن دارد برای این منظور می توانید از دستورات زیر استفاده کنید.

Get-Disk | ft -AutoSize

Get-Partition

همانطور که در تصاویر بالا مشخص است هاردیسک شماره 0 دارای 8 گیگابایت فضا می باشد از این 8 گیگابایت تنها 4 گیگابایت توسط پارتیشن 1 استفاده می شود.

برای تغییر اندازه پارتیشن از دستور زیر استفاده کنید.

Resize-Partition -DiskNumber 0 -PartitionNumber 1 -Size (7.5gb)

در این دستور ما اندازه پارتیشن شماره 1 را بر روی هارد دیسک شماره 0 به 7.5 گیگابایت افزایش دادیم.

diskNano ServerWindows Server 2016پارتیشن نانو سروردیسک نانو سرورنانو سرورویندوز سرور 2016
Comments (0)
Add Comment