VMware NSX for vSphere 6.3.2

VMware NSX حرکتی از سوی شرکت VMware برای مجازی سازی شبکه های فیزیکی است. در واقع SDN شرکت VMware برای ورود به این عرصه است. حرکتی که شرکت های دیگر، هر چند محدود بر روی ساختار VMware vSphere به آن پرداخته اند. مانند Cisco v1000 که سوییچ ها را در محیط VMware vSphere مجازی می نمود. در زیر خلاصه وار به معرفی این نرم افزار می پردازیم. نرم افزاری در زمینه SDN ها است که شرکت VMware با صرف هزینه ای هنگفت پروژه شرکت Nicira را بدست آورد. طبق تعریف این شرکت، NSX “هایپروایزر شبکه” است. این تعریف برای درک بهتر آشنایان با عرصه IT مطرح شده است چرا که همگی می دانیم که ESX یا هایپروایزر چه کاری انجام می دهد و شرکت VMware از ارائه آن چه هدفی دارد.

Download-VMware-NSX-for-vSphere-License-key

باید های مجازی سازی در لایه شبکه :

 • عدم وابستگی شبکه به سخت افزار
 • شبیه سازی و بازسازی شبکه فیزیکی به صورت مجازی و ارائه سرویس های همسان بدون در نظر گرفتن لایه سخت افزاری مورد استفاده.
 • یکپارچگی با مدیریت زیرساخت ابری و خودکار سازی مدیریت و تامین منابع به نحوی که مزایای مجازی سازی سرور ها در لایه شبکه نیز وجود داشته باشد.smile icon

License Key:UC3RA-D3XD4-H817Z-UEMNG-WC0WF

Description VMware NSX for vSphere 6.3.2
Release Date 2017-06-08
Release Notes

NSX for vSphere 6.3.2
File size: 2.152 GB
File type: ova
Name: VMware-NSX-Manager-6.3.2-5672532.ova
Release Date: 2017-06-08
Build Number: 5672532
This is the NSX Manager Appliance in Open Virtualization Appliance Format (OVA). The NSX Manager appliance packages various NSX components such as NSX Management application, Edge, Controller and Endpoint appliances and firewall, VXLan, VDR modules. Download the NSX Manager on a computer and use vSphere Client or vSphere Web Client to deploy.
MD5SUM: 262eb0209db864d0a29bc85aed76a686
SHA1SUM: e6a3d8250934f27cd211854fb836d375d36772bf
SHA256SUM: 9a718c524ffb900ee69bb29b8321ca621c379dd353a61f0d5238d41741b816b6

NSX for vSphere 6.3.2 Upgrade Bundle
File size: 2.064 GB
File type: tar.gz
Name: VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.2-5672532.tar.gz
Release Date: 2017-06-08
Build Number: 5672532
Use this file to upgrade the existing installations of NSX-vSphere 6.x releases to the NSX-vSphere 6.3.2 version.
MD5SUM: e5e6aba735dd48ecbf0cdf8650a0c04e
SHA1SUM: adcb8bc8dbe099b2d84eea2af112b7d35c78063a
SHA256SUM: 67d619cf843d6eccc1f19224beba8497536852c609b7a8b2b21517f7fef40487

Standalone Edge – Client
File size: 144.02 MB
File type: tar.gz
Name: nsx-l2vpn-client-ovf-5495601.tar.gz
Release Date: 2017-06-08
Build Number: 5599280
MD5SUM: 9b0769f66b3ac8a92226e6a546b358bf
SHA1SUM: 1166a6af94879908c782938fe78c6a304f413ad7
SHA256SUM: f7a555ec88d61b900c97be387dd9e36aa1f60233dec82fc4dd298379cab0c861

4 دیدگاه
 1. socratesalv17 says

  wHAT IS THE USER AND PASSWORD?

  1. socratesalv17 says

   for NSX?

   1. Technet says

    yes

  2. Technet says

   password:technet24.ir

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.