مفاهیم وایرلس – بخش اول: سیگنال و موج رادیویی

انتقال دیتا در محیط وایرلس از طریق ارسال امواج الکترومغناطیسی میسر می­ باشد. در این حالت از یک فرستنده (Transmitter) استفاده می­شود تا سیگنال الکتریکی از نوع AC را از طریق یک رسانای مسی (RF Cable) به سمت آنتن ارسال نماید. آنتن سیگنال دریافتی را به امواج الکترومغناطیسی (RF Electromagnetic Signal) تبدیل و به محیط … ادامه خواندن مفاهیم وایرلس – بخش اول: سیگنال و موج رادیویی