VMware vCenter 6.x

در حال بروزرسانی 2/29/2017.

 • مجموعه کامل vCenter Server 6.5 U3
 • HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3

نرم افزار vSphere که محصول شرکت VMware است برای کارهای بسیار عظیم و سطح بالا که راه اندازی یک سیستم ابری وکلود می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده آن در مقیاس کوچکتر برای راه اندازی سیستمهای مجازی می باشد. یک فایده داشتن ماشین و در واقع کامپیوتر مجازی این است که شما برای اجرای نرم افزارهای مختلفی که هر کدام نیاز به یک سیستم عامل مجزا دارد مجبور نباشید یک سخت افزار مجزا اختصاص دهید و از این رو هزینه ها را کاهش می دهد. همچنین با نصب vSphere بر روی یک کامپیوتر سرور می توان منابع آن را به تناسب نیاز برای سیستمهای مجازی مختلف مدیریت کرد. یک مثال ساده آن به این صورت است که شما نیاز به یک سیستم با رم بالا و CPUی پایین دارد و در کنار آن نیاز به یک سیستم با رم پایین و CPU و هارد بالا دارید. این دو سیستم می توانند همپوشانی خوبی با هم داشته و در یک سخت افزار قدرتمند به صورت بهینه پیاده سازی شوند.یک سری قابلیت های جدید به ساختار بستر vCenter 6.5a اضافه شده است . برخی از این تغییرات به شرح زیر هستند :

 1. VUM یا vSphere Update Manager حالا به صورت پیش فرض در داخل vCSA قرار دارد.
 2. vCenter در داخل خودش HA دارد.
 3. vCenter قابلیت Backup و Restore برای خودش دارد.
 4. با استفاده از vCenter Migration Tool  می توانید به راحتی ورژن ویندوزی vCenter را تبدیل به ورژن Appliance ای کنید.
 5. مدیریت آسان شده
 6. و…

VMware vCenter Server 6.0 U3

 

VMware vCenter Server 6.0 U3

VMware vCenter Server 6.0 Update 3 Appliance
File size: 1.86 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30000-5112509-updaterepo.zip
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5112509
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.0.x to VMware vCenter Server 6.0 Update 3 Appliance
MD5SUM: bf83e293707d77490a331b67aaa13546
SHA1SUM: 4707fb443eced627ebbf91c7bb516b570140e6cd
SHA256SUM: 3747faaef9206f85794d43fd2735fd3da433a0b58412e05d121fb920450178ad

VMware Host Client offline bundle for ESXi 6.0 U3
File size: 3.29 MB
File type: zip
Name: esxui-offline-bundle-6.x-4940836.zip
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 4940836
Offline bundle for VMware Host Client can be used with VMware Update Manager to install the VIB on multiple hosts
MD5SUM: 34e2095ffcbc53a41c4d94442bfb44cd
SHA1SUM: c87b3890591713aade51ad8207bd8dd4fee8563f
SHA256SUM: 499219cb33c45de7034a9f613c5ab8bafdc46bacc1e3750e4599b86e4f697a5e

VMware vCenter Server 6.0 Update 3 Appliance
File size: 3.27 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.0.0-5112506.iso
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5112506
vCenter Server Appliance ISO. It includes the installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller
MD5SUM: fa58be4195d06eeb661905d4ed0cba21
SHA1SUM: 52759f35fd92e9c466c0f6eef25dfb18c1286de5
SHA256SUM: bc2afeb0d19c1ad72956074d062177edd74fdc77e3d700e8053c03724a27bb57

VMware Host Client standalone VIB
File size: 3.33 MB
File type: vib
Name: VMware_bootbank_esx-ui_1.14.0-4940836.vib
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 4940836
Standalone VIB for VMware Host Client can be installed on ESXi 6.0 U3
MD5SUM: 7c698072558beb7174f98985f74cae26
SHA1SUM: 622efb01b7abee1119914ce329c5d9b237991d9a
SHA256SUM: dc130b4b2c87fbedd97bad0f9846a1e18e8a697b4cde8a27a87aa4ac99dece49

ESXi Offline Bundle
File size: 693.02 MB
File type: zip
Name: update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5050593
Contains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: d34ced3d79b658a2bbfef9cc69267242
SHA1SUM: 8e2d870a09d5ebc993d243939e6fd0df2d6c2e7f
SHA256SUM: 2440e496b4df0a73f399be180cbace9e44270f657d9c76bb3f3964714f6a213c

VMware vSphere Client 6.0 Update 3
File size: 362.52 MB
File type: exe
Name: VMware-viclient-all-6.0.0-5112508.exe
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5112508
Separate installer for the VMware vSphere Client. Note: vSphere Web Client can be installed using the vCenter Server installer
MD5SUM: 018cb2765c3357ed0fccd628c539fa33
SHA1SUM: bd42f465b9ca59bdef0c0a89f04a746ced03a133
SHA256SUM: 36224467f8b0dc26738828b65f351e5728cff88dab2c0224119df81f8c47b9e4

VMware vCenter Server 6.0 Update 3 and modules for Windows
File size: 2.78 GB
File type: iso
Name: VMware-VIMSetup-all-6.0.0-5112506.iso
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5112506
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, vSphere Clients, and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 6f568960b62c9d19421f0643c01dd930
SHA1SUM: ac56423c6b562636939f567fc4b1cde06e346af5
SHA256SUM: 57ba37037153af64a044f907a72f0868824b1a2dafedf42f2f48aebb4692c073

ESXi ISO image (Includes VMware Tools)
File size: 360.91 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-6.0.0.update03-5050593.x86_64.iso
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5050593
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: b9d3d9635f4317782e8756845e936bd1
SHA1SUM: 37c5b91914d605cd1cd36dd12aa927baed15e652
SHA256SUM: e17586a163b8e32b977b8d0e1c98d3c36fe4e1421b2dc590bab38703db8bf21e

VMware vSphere TLS Configurator
File size: 444.0 KB
File type: msi
Name: VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.0.0-5051284.x86_64.msi
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5051284
It includes the script for configuration and reconfiguration of TLS compliance level (TLS 1.1, TLS 1.2, etc.) across all services running on both vCenter Server and ESXi hosts.
MD5SUM: f8d3b213a21ddfc3cb25ee77f91c5b2e
SHA1SUM: 7a29674a6151cf2a2dab3006e4d647820d57bc23
SHA256SUM: afde15f2375df5e60ef097c61911bfcda004214d728c1f8ce2e352bb4c3185c8
+
File size: 388.6 KB
File type: rpm
Name: VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.0.0-5051284.x86_64.rpm
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5051284
It includes the script for configuration and reconfiguration of TLS compliance level (TLS 1.1, TLS 1.2, etc.) across all services running on both vCenter Server and ESXi hosts.
MD5SUM: 851b9276f51e4f76ef223bb14a513fa6
SHA1SUM: cb33920b56a678626f27bdcfdf964eeb475b779b
SHA256SUM: 84bbe1861772ec798db0215e3cc5ae139da616d8e6a0d7af8cc3240bac84dcc0

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3 Install CD
File size: 386.53 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.0.0-Update3-5050593-HPE-600.9.7.0.17-Feb2017.iso
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5050593
MD5SUM: fbc0df7656ddb52263e02fdc2ebba956
SHA1SUM: 298cceb0144c29040b0d977022ca5754473bbee5
SHA256SUM: 812457387e8681252cb40ffa74b78050cea0e58b0c22be3d818eaf4e52ad5313

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3 Offline Bundle
File size: 376.07 MB
File type: zip
Name: VMware-ESXi-6.0.0-Update3-5050593-HPE-600.9.7.0.17-Feb2017-depot.zip
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5050593
MD5SUM: ebb25e6671ba71668baadf3cb24ad633
SHA1SUM: 1a3e485add44923bdea44279145b95ec61b90636
SHA256SUM: ce4a6efaf31684bdd2f501efdc30ce8f75c2f90da7a7a9f8b353814951fe0686

VMware vCenter Server 6.5a

ESXi Offline Bundle
File size: 693.02 MB
File type: zip
Name: update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5050593
Contains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: d34ced3d79b658a2bbfef9cc69267242
SHA1SUM: 8e2d870a09d5ebc993d243939e6fd0df2d6c2e7f
SHA256SUM: 2440e496b4df0a73f399be180cbace9e44270f657d9c76bb3f3964714f6a213c

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
File size: 328.26 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86_64.iso
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4887370
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: cee025ba50f118d8b06a8025bd1134d5
SHA1SUM: fbfef38e102543427d4c62f4033cd292999325a8
SHA256SUM: bcbd495b7fdf33796b89bbbe9ef03fcd31f10a943cc30255353565131b7397a9

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
Name:
ESXi650-201701001.zip
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4887370
Contains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: e92d080286c62701f5d5501710092525
SHA1SUM: 3ac557020a47b81903fe95488eb167521cf8c858
SHA256SUM: 4d37a530983f194b7191e74a0f747faa900968509738fe28462654e18f500a2c

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.419 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.5.0-4944578.iso
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4944578
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: feda16744902a4c87ac7d9e8a3abc76c
SHA1SUM: 7ec12eed3b3d8c35aa41023c35f56e72c0adfcbf
SHA256SUM: 9461bf4fb108a12a9f7bc15719ec325a420819f17a6850c3a6c42bf102e23663

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.366 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.5.0-4944578.iso
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4944578
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 09f829b2f510be9fc895056a422beeef
SHA1SUM: 2be833132597582f166aaab221f35c4f54afc0a7
SHA256SUM: 4c5ed9807d0da2f75126ed9ff9aede9b027e7f5bab27f0e77baf0bdc59bc1633

Patch For vCenter Server and Platform Services Controller Appliances
Filename:
VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso
Build: 4944578
Size: 1679.6 MB
md5sum:037e983a5d799ca0e4604b03eb07576f
sha1checksum:9850de443076d04e49528106ca65b1008bb4f027

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 1.702 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-updaterepo.zip
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4944578
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.5 to VMware vCenter Server 6.5 a Appliance
MD5SUM: 5238d02f8985b3fd786b2730bc7a68ed
SHA1SUM: 70814a0c64a3c31cbeb7f106c06acb42da601cec
SHA256SUM: fa0a21a0e4e1ba2f2c9545c10c54d1f036830fd8c3ab1117f6d36ab41534e3bf

VMware vSphere TLS Configurator
File size: 488.00 KB
File type: msi
Name: VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-4635484.x86_64.msi
Release Date: 2016-11-15
Build Number: 4635484
It includes the script for configuration and reconfiguration of TLS compliance level (TLS 1.1, TLS 1.2, etc.) across all services running on both vCenter Server, vSphere Update Manager and ESXi hosts.
MD5SUM: 3e6a84892dd97aebf832d8c5a4d96924
SHA1SUM: 87026f506e5d14fed3bc90b128ad0db025db2f2a
SHA256SUM: cb31f4925b5388bfd365227b36e2ecc7eb2ef27cbe0086cd7f79848df65184d3
+
File type: rpm
Name: VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-4635484.x86_64.rpm
Release Date: 2016-11-15
Build Number: 4635484
It includes the script for configuration and reconfiguration of TLS compliance level (TLS 1.1, TLS 1.2, etc.) across all services running on both vCenter Server, vSphere Update Manager and ESXi hosts.
MD5SUM: ae3184cc6949ebd7643ec44b7b208d86
SHA1SUM: adc8122792e6864d115ca8abc17c0e9f2dfe0904
SHA256SUM: 9933b5f15db6a586186dc2b11e779e85510958e634e25dfaf95fa72f740c944d

VMware Virtual SAN Witness Appliance
File size: 468.11 MB
File type: ova
Name: VMware-VirtualSAN-Witness-201701001-4887370.ova
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4887370
Stretch Cluster Witness Appliance for Virtual SAN
MD5SUM: 5e3127cd4d44683b3819723aa1d187da
SHA1SUM: 5b6d65f16e8556e610ef235c65364fad0b5c16b8
SHA256SUM: af4893364739cca7104af415c66e653b4bdd2befe269cba6b9e40ba4aff4453a

vCloud Availability for vCloud Director 1.0.1 Installer
File size: 1.05 GB
File type: ova
Name: vcloud-availability-installer-appliance-1.0.1-223-4945120.ova
Release Date: 2017-01-26
Build Number: 4945120
MD5SUM: 7f476b6da249e18636da67c0618ae57b
SHA1SUM: 5ef7bd238e593b63a50b02724658caa42c18aaba
SHA256SUM: faefa13360619bb171a65610d5db0bca2fd838f594d3d886bd83a20f5b513511
+
vCloud Availability for vCloud Director 1.0.1 Portal
File size: 447.22 MB
File type: ova
Name: vcloud-availability-for-vcd-ui-ova-1.0.1-b238-4945120.ova
Release Date: 2017-01-26
Build Number: 4945120
MD5SUM: 9a1787a8e072b73086a6829035b44bde
SHA1SUM: 152016084b3a908f298d57633b47d8b43529a29c
SHA256SUM: 5ec9a746668a2beeec44a7ec5c04d8b55bed2741e42eb666d15a71e659ac2e45

vCenter Support Assistant Appliance 6.5.0
File size: 812.64 MB
File type: ova
Name: VMware-Support-Assistant-Appliance-6.5.0.0-4969273_OVF10.ova
Release Date: 2017-02-02
Build Number: 4969273
MD5SUM: 3b3863f4ba4dbaf44fede87193004610
SHA1SUM: ad29da42be06caf6fc63ef391d5ec1f64c2fc3d5
SHA256SUM: 74d391b26701303f3eeea1bf28a4426b286da3f6bbbf475c36cd0591106d6636

VMware Hybrid Cloud Manager 2.0 Update 2
File size: 1.653 GB
File type: ova
Name: VMware-Hybrid-Cloud-Manager-2.2.0-5076507.ova
Release Date: 2017-02-16
Build Number: 5076507
Hybrid Cloud ManagerTM offers vSphere users a seamless option for extending their on-premises data center into vCloud Air. The Hybrid Cloud Manager is a single point of administration for vCloud Air workloads that offers hybrid networking and bi-directional workload migration capabilities, simplifying on and off-premises resource integration and management of workloads.
MD5SUM: b25cd746668f87b024bdd256f4a41171
SHA1SUM: f2c4eefb33ab18f50fa49c94c0e30c4abf2406f1
SHA256SUM: e197460c549fd63a47ba8f968a8cc85ce347fa9f73e0d0454f8a89f5e5800c91

VMware Virtual SAN Witness Appliance 6.3
File size: 352.92 MB
File type: ova
Name: VMware-VirtualSAN-Witness_6.0.0.update03_5050593.ova
Release Date: 2017-02-24
Build Number: 5050593
Stretch Cluster Witness Appliance for Virtual SAN
MD5SUM: 3a77c180ceda2165bf2ac814634d9b6f
SHA1SUM: e2e3f329f2161c7cd4a37b2422c0a34d1d2a3701
SHA256SUM: 74fa19134497cc741687566f3c9ab631658e87b5dcb9762598f525806e274ca7

VMware Tools packages for Windows and Linux
File size: 117.98 MB
File type: zip
Name: VMware-Tools-10.1.5-core-5055683.zip
Release Date: 2017-02-23
Build Number: 5055683
These packages support the following operating systems:
– Windows Vista and later
– Linux distributions using glibc version >= 2.5 (examples include RHEL 5 and later, SLES 11 and later)
MD5SUM: 825df06540b44da4909de260a837fc64
SHA1SUM: af8a8aa4afd468c13c2df9f1b1f0cc24dd04d1d5
SHA256SUM: c46b10a0a461ed9a181dbec8deb4f0a14125bd3db944e43548525852302e2446

VMware Tools packages for Windows and Linux
File size: 117.98 MB
File type: tar.gz
Name: VMware-Tools-10.1.5-core-5055683.tar.gz
Release Date: 2017-02-23
Build Number: 5055683
These packages support the following operating systems:
– Windows Vista and later
– Linux distributions using glibc version >= 2.5 (examples include RHEL 5 and later, SLES 11 and later.)
MD5SUM: 0074607db4528e6385b1686c607de856
SHA1SUM: d209470e9b578115f79a00f6003c2e18418f130d
SHA256SUM: 7f8235cb464686a764739c87bc2fbaf50099451211e3e8bf3af8cbfc0a9e8f5c

VMware Integrated OpenStack Virtual Appliance 3.1
File size: 5.360 GB
File type: ova
Name: VMware-OpenStack-3.1.0.0-5065461_OVF10.ova
Release Date: 2017-02-21
Build Number: 5065461
MD5SUM: 2d9978acd865a671f8d5a991c3070bb4
SHA1SUM: 606268d55368024fed6860c99273fdf1fc73281e
SHA256SUM: 71325fb3dfacc07858f5faf63bbd2a2bcc2670cb47ebb7c99e824010ac256c8e

VMware vCenter Server 6.5

VMware vCenter Server and modules for Windows

Name: VMware-VIM-all-6.5.0-4602587.iso
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4602587
VMware vCenter Server and modules for Windows
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 395e2cb061c1cc9acf99ab1556ee09a7
SHA1SUM: 7cae768df7a7d7d342b331a092101abcc7b11c4e
SHA256SUM: d0850c1af6c470141425ff2d592dbfad71010a1007ae5cbb8b7a0e2e05b85fc0

VMware vCenter Server Appliance

Name: VMware-VCSA-all-6.5.0-4602587.iso
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4602587
VMware vCenter Server Appliance
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 01469bfe099292180fe97abbbf5c58db
SHA1SUM: d4311f6a58f304768e86a7476446769d64fd0ece
SHA256SUM: 5ffc245aaec97f63d799f59c85651468c1dd4cf01e7e2c41b0ed7f725eb10a35

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)

Name: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64.iso
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4564106
VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: af7447df72301dd56c9ca3d42f310efc
SHA1SUM: 4b71e69c606a54ae1c4b34341e341f1f6786d7b2
SHA256SUM: 435b899e6ca4bd6474c8020083199acc38913176372255fa8c25dbd471aab692

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle

Name: VMware-ESXi-6.5.0-4564106-depot.zip
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4564106
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
Contains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: 7bad03d95f26cef840b6043bcb7ac4ba
SHA1SUM: ed6f586735de76eb20fcf2fa38be5a22c9b93d90
SHA256SUM: 3144d98d724ea652ddcefa72cf579bf1db9087ebb3ce83f768eb1d63343081b4

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Name: vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.4.0.4635874_OVF10.ova
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4635874
vRealize Operations Manager – Appliance installation
vRealize Operations Appliance installation intended for new installations as a VMware Virtual Appliance (OVA).
MD5SUM: 544506c6e29e971b10cc60b118066a92
SHA1SUM: 1c668a34ded061277f5aa5455363beb7b20f0966
SHA256SUM: c847b703d4ff65d88a6478f600cfdd13a316fa3ffe31c92e6a5da75a61a6543a

VMware vRealize Log Insight 4.0.0 – Virtual Appliance

Name: VMware-vRealize-Log-Insight-4.0.0-4624504.ova
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4624504
VMware vRealize Log Insight 4.0.0 – Virtual Appliance
MD5SUM: 09f0d81930b250de9b18b249b865a3ee
SHA1SUM: c841f2c3037c204e8dff90d72903e946c588c034
SHA256SUM: 22ea78e8ddd069d826b1194ed7ed0a8ca0c1b8a3f7555f7756132af5aa6d6945

VMware vSphere Replication 6.5 Appliance

Name: VMWare-vSphere_Replication-6.5.0-4634552-sles11-upgrade.iso
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4634552
VMware vSphere Replication 6.5 Appliance – *.iso disk image
MD5SUM: 0e8fc167408f2b50cabe9d8cf8490579
SHA1SUM: 598f0a372924392b138521995b4ed77ecd892cd5
SHA256SUM: 7e63aacf6f31dea2979d3565af2a61c7634dd510b2eaa2bec929a143093bda5b

VMware vSphere Data Protection

Name: vSphereDataProtection-6.1.3.ova
Release-Datum: 2016-11-15
VMware vSphere Data Protection
OVA file for VMware vSphere Data Protection.
Right-click the ‘.ova’ link to download and save the file locally with the .ova extension. Use the VMware vSphere Web Client to import this .ova file to your setup
MD5SUM: 9890140253b6607a2b422805c1f335f6
SHA1SUM: 26abad93063d4cdce2c7cb223511e0e4a3de21c7
SHA256SUM: b40c32c43552ed92adfc6918da39b88e7aba3337434adccc4616857953f871af

vSphere Big Data Extensions 2.3.1 Virtual Appliance

Name: VMware-BigDataExtensions-2.3.1.2402-3694787_OVF10.ova
Release-Datum: 2016-03-29
Build-Nummer: 3694787
vSphere Big Data Extensions 2.3.1 Virtual Appliance
This is the Big Data Extensions virtual appliance. Please refer to the User Guide for the deployment instructions.
MD5SUM: d1ae3f3542844226fc707f4ce7be5a28
SHA1SUM: 6a02544c70ff03bc43e34cf6ccf8271609a72d23
SHA256SUM: 4e68fd51836d628a24180696523f05e9b1ed15e76f3932b1a4fb654abb441e09

Site Recovery Manager 6.5 Installer

Name: VMware-srm-6.5.0-4613745.exe
Release-Datum: 2016-11-15
Build-Nummer: 4613745
Site Recovery Manager 6.5 Installer
MD5SUM: bb919d28144783be3ec44d10f240804d
SHA1SUM: 1407cb497ba06c58d050933d56d4b2fbf2e045ae
SHA256SUM: ba62f288a72613207d97a055b727d079debd1a38f9732da886cef04cb5038087

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Install CD

File size: 350.58 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.5.0-OS-Release-4564106-HPE-650.9.6.0.28-Nov2016.iso
Release Date: 2016-11-18
Build Number: 4564106
MD5SUM: 74cf9b0aa4184e90a15478d35f3d971e
SHA1SUM: 7fb0c12bb5be8e5d2f66f26291e6ca060949001b
SHA256SUM: 333f762dfc815317d9deb15167dabd0c45995df1d539221da0207294132d655b

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Offline Bundle

File size: 342.14 MB
File type: zip
Name: VMware-ESXi-6.5.0-OS-Release-4564106-HPE-650.9.6.0.28-Nov2016-depot.zip
Release Date: 2016-11-18
Build Number: 4564106
MD5SUM: 09a28babd5950c2e1b40520341945b4f
SHA1SUM: b5163186180e6c90ca35bf2a05ae0341da0bd8df
SHA256SUM: 5e0c4e8353bc1fb37c5f2296183bad25e75a0b05c95574b2afa82493d9672c12

CISCO Custom Image for ESXi 6.5 GA Install CD

File size: 328.24 MB
File type: iso
Name: Vmware-ESXi-6.5.0-4564106-Custom-Cisco-6.5.0.1.iso
Release Date: 2016-12-09
Contains: Component — Version  LSI Megaraid_sas — 6.610.15.00-1 Cisco Fnic — 1.6.0.28
MD5SUM: d600376b3d138cac353dc462567af0cd
SHA1SUM: b84e77a3e3ba46385bff497f3f1c93fe3ffa01a0
SHA256SUM: c7bb2cb977279ad7eb28966665ad9885b19e4e1d043ba5a6b9c8a102f46c14e2

CISCO Custom Image for ESXi 6.5 GA Offline Bundle

File size: 320.16 MB
File type: zip
Name: Vmware-ESXi-6.5.0-4564106-Custom-Cisco-6.5.0.1-Bundle.zip
Release Date: 2016-12-09
Contains: Component — Version LSI Megaraid_sas — 6.610.15.00-1 Cisco Fnic — 1.6.0.28
MD5SUM: ad89d389c016d4ed6c3adb676d83b19b
SHA1SUM: 3a34f129dcfd06465a9070532bfd2ad9d7b7727c
SHA256SUM: a3c252fb18a3b384f04621087c9f186d951b2f82386ba71d0992b3e8fb45b22e

Fujitsu Custom Image for VMware ESXi 6.5 Install CD

File size: 350.60 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.5.0-4564106-Fujitsu-v400-1.iso
Release Date: 2017-01-11
Contents:
fujitsu-conf-v400-1.vib — PartnerSupported
SVS-VMware-ESXi60-CIM-Provider-7.31.06-firewall-rule.vib — PartnerSupported
Fujitsu_bootbank_svscimprovider_7.31-06.60.vib — VMwareAccepted
LSI_bootbank_lsiprovider_500.04.V0.61-0007.vib
Avago_bootbank_lsi-mr3_6.912.12.00-1OEM.650.0.0.4240417.vib VMwareAccepted VmwareCertified
EMU_bootbank_emulex-cim-provider_11.1.196.3-01OEM.650.0.0.4240417.vib — VMwareAccepted
EMU_bootbank_elxiscsi_11.1.216.0-1OEM.650.0.0.4240417.vib — VMwareCertified
ELX-ESX-libelxima.so-11.1.216.0.vib — VMwareCertified
EMU_bootbank_elxnet_11.1.196.3-1OEM.650.0.0.4240417.vib — VMwareCertified
EMU_bootbank_lpfc_11.1.196.3-1OEM.650.0.0.4240417.vib — VMwareCertified
MD5SUM: 55d7bcf203534cae819eafa915b19020
SHA1SUM: 73c159a66cf5bee1eed80520fb291363b4afa782
SHA256SUM: 067e165bbe062b7b79be35ccbd843a29eb19fab7bbb4adc44472f02694a1bb65

Hitachi Custom Image for ESXi 6.5 Install CD

File size: 329.93 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.5.0-4564106-hitachi-0100.iso
Release Date: 2017-01-03
Contains:Emulex–lpfc–Driver–VMwareCertified
Emulex–elxnet–Driver–VMwareCertified
Hitachi–hfcndd–river–VMwareCertified
Hitachi–hfc–CIM Provider–VMwareAccepted
LSI–lsi-mr3–Driver–VMwareCertified
MD5SUM: a930caef8f2dfd42c99a0d7889565bb7
SHA1SUM: c597d845776aefc9c53e8fc2cf124a88c64ac406
SHA256SUM: 2f4b933f81b9e39bb5787c7567cba6986ba80b2bc1b93bf7f2f26a83315fb3e5

NEC Custom Image for ESXi 6.5 Install CD

Name: ESXi-6.5.0-4564106-NEC-6.5.0-01.iso
Release Date: 2017-01-25
Build Number: 4564106
Contains:
Partner – Components – Certification level:
LSI RAID Driver – VMware Certified
Broadcom 10GB Driver – VMware Certified
Broadcom 10GB Driver – VMware Certified
Intel 10GB Driver – VMware Certified
Emulex FC Driver – VMware Certified
Configuration VIB – Partner Signed
MD5SUM: 4123ad6bb0de841c495343d561a77536
SHA1SUM: 41ec8f981fe4f543e3133ada437a719d544331ba
SHA256SUM: 760947ea3d6a51e9646dff2e889f01dfd4877bcdcaf545f9096b90d7664d8aa1

VMware ESXi 6.5, Patch ESXi-6.5.0-20170104001-standard (Build 4887370)

Product: VMware ESXi 6.5
Release date: February 2, 2017
Patch: ESXi650-201701001
Build: 4887370
Download Filename:  ESXi650-201701001.zip
Download Size:335.7 MB
md5sum:e92d080286c62701f5d5501710092525
sha1checksum:3ac557020a47b81903fe95488eb167521cf8c858
Host Reboot Required: Yes
Virtual Machine Migration or Shutdown Required: Yes

 

VMware Vcenter Keygen 6.x
Vmware Vsphere 6.5 Driver

50 دیدگاه
 1. takhte says

  سلام و درود
  واقعا چه سرعت عملی
  خیلی ممنون خیلی منتظرش بودم مرسی

  1. مدیر says

   پکیج در حال بروزرسانی هست

 2. Hamed says

  بسیییییار عالی

 3. کامبیز says

  تشکر ویژه بابت همه زحمتهایی که میکشید .
  دمتون گرم و دلتون شاد .

 4. احسان ملکی says

  من و همکارام ممنونیم از تیم آپدیت و بروز شما

 5. ahad29 says

  باسلام خدمت دوستان عزیز
  و تشکر ویژه به خاطر زحمات فراوانی که در زمینه نرم افزار ها می کشید
  خدا قوت

 6. axtores85 says

  ببخشید ولی من گذاشتم دانلود بشه یعنی الان که ساعت 13:30 هستش ناقصه و کامل آپ نشده؟

  1. مدیر says

   مشکلی نیست دوست عزیز. محصولات دیگه ای به این پکیج اضافه میشه.

 7. hamedcisco80 says

  ممنون عالیه

 8. ak200536 says

  با سلام و تشکر – آیا CD KEY و سریال برای این پک کامل وجود دارد

 9. reza_hashemi says

  عالیه دستتون درد نکنه
  آیا میشه از کلیدهای قبلی تو این نسخه استفاده کرد؟

  1. saeid0492 says

   بله

 10. AshkanOnline says

  با تشکر فراوان اگر امکانش وجود دارد روش آپدیت را هم در قالب یک مقاله آموزشی در سایت قرار بدهید….

 11. mac777 says

  فقط خواستم تشکر کنم.

 12. 32171 says

  vSAN 6.5 هم ارائه شده؟

 13. علی آقا says

  میشه لطفا نسخه ی مخصوص سرور های HP رو هم قرار بدید ؟

  1. مدیر says

   بررسی کنید.
   نسخه کاستوم مربوط به سیسکو اضافه شده.

 14. علی آقا says

  ممنون از شما
  تشکر مجدد بابت نسخه مخصوص اچ پی
  یک سوال
  نسخه هایی که برای سیسکو هستند دقیقا روی چی نصب میشن ؟

  1. مدیر says

   روی سرور های سیسکو, جهت اطلاع بیشتر لینک زیر بررسی کنید:
   http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/server-virtualization-vmware/index.html

 15. بردیا says

  تشکر.عالیه…

 16. m_dolphina says

  سلام.کیجن برای نسخه 6 هستش.موقع استفاده از کلید ها پیغام میده که همه آپشنها در دسترس نمی باشد.از جمله vmotion.

  1. مدیر says

   کیجن دانلودی بررسی کنید (2 نسخه کیجن داخل فایل هست)

 17. محمد حسین says

  با سلام و تشکر
  آیا در نسخه 6.5 نرم افزار Vsphere Client وجود دارد؟

  1. Technet says

   خیر…

 18. eng_mohamedgo36 says

  ما نیاز به کلیدی برای SRM 6.5

 19. eng_mohamedgo36 says

  vsan adv و srm

 20. حسین پور says

  تشکر بابت تمام زحمات شما .من اینجاواقعا چیزای زیادی یاد گرفتم که مدیون شماست.

  1. Technet says

   پیروز و موفق باشید.

 21. hst_2014 says

  سلام
  لطفا بفرمایید تک تک driver هایی قرار دادید به چه کاری می آید

 22. یوسف says

  سرعت آپدیت تون عالی هست

 23. مسعود says

  با سلام و درود
  یک سوال و این که تفاوت VMware vCenter 6.5a و VMware vCenter 6.5 در چیه؟

 24. ipp261024 says

  بسیار ممنون و سپاس .

 25. est13 says

  با سلام و تشکر
  فایلها رو دانلود کردم اما پسورد صحیح نیست .لطفا راهنمایی کنید .

  1. est13 says

   مشکل از WINRAR بود

 26. Sina says

  سلام.دست گلتون درد نکن لطفا
  vRalize Automation
  vRealize orchestrator
  هم بزارید

 27. علی اقا says

  سلام من نسخه 6 رو رو سرورهام نصب دارم
  الان میخوام آپدیت کنم به این نسخه
  سرورهای من اچ پی دی ال 380 جن 9 هستند
  میشه بگین نسخه ای مخصوص اچ پی هست یا نه همینو نصب کنم ؟
  نسخه ی 6 رو مخصوص اچ پیشو نصب کرده بودم

 28. arsalan681 says

  واقعا مجموعه کم نظیری رو ارائه دادید. تشکر

  1. Technet says

   موفق و پیروز باشید.

 29. exxtreme149 says

  سلام
  مهندس سوال من اینه ایا برای srm هیچ کرکی وجود نداره؟

 30. TheWrong75 says

  Thank you for all the files! Would be there any possibility to upload the upgrade packages for Log Insight 4.3 and Operations Manager 6.5 as well? Would be so great, thanks!

 31. arsalan681 says

  واقعا شگفت انگیزه تشکر فراوان، فقط عنوان اولین قسمت از بالا VMware vCenter Server 6.5 U3 فکر کنم باید بشه VMware vCenter Server 6.0.0 U3

 32. یک کاربر says

  دوست عزیز این نرم افزاری که واسه دانلود گذاشتین و ظرفیت اون حدود 4.5 گیگ هست .نیاز به لایسنس داره
  دانلود VMware-vR-Appliance-7.1.0.710-4270058_OVF10 4.77GB که اگر بتونید یک keygen یا لایسنسشو گیر بیارید عالی میشه .ما پس از کلی نصب و جلو رفتن و 5 گیگ دانلود کردن در آخر خوردیم به سد لایسنس و دیگه حتی نمیشه جلوتر رفت …لطفا پیگیری کنید ….

 33. mac777 says

  سلام
  لطفا در صورت امکان VMware vCenter Server 6.5 c رو برای دانلود قرار بدین.
  با تشکر

 34. کاربر says

  سلام خسته نباشین
  در صورت امکان vrealize automation 7.2 برای دانلود قرار بدین
  ممنون

 35. مصطفی says

  سلام خسته نباشید
  می خواستم ببینم شما کرک موجود رو روی ۶.۵ vcenter تست کردید چون خیلی جاها دیدم که کرک موجود روی این نسخه جواب نمیده

  1. Technet says

   تست شده. نگران نباشید.

 36. sarabahari59 says

  با سلام. ازتون ممنونم بخاطر قراردادن این پکیج.
  یه سوال دارم اینکه امکانش هست Vmware vShield رو هم قرار بدید. اگر بشه با آموزش؟

 37. علی says

  الان کرک 6 کجاست؟؟؟؟ فک نمیکنی بدون کرک به درد نمیخوره؟

  1. Technet says

   دانلود Keygen

 38. مهر says

  سلام
  ممنون از سایت خوب شما
  برای vcenter6.5 فقط کتابش هست یا نرم ا فزارهاش رو هم در سایت دارید؟ سپاس

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.