Browsing Tag

Windows Sysinternals Tools

Troubleshooting with the Windows Sysinternals Tools, 2nd Edition

Windows Sysinternals Tools هدف از انتشار این کتاب معرفی ابزارها و امکانات Windows Sysinternals برای عیب یابی و اشکال زدایی پلتفرم های مایکروسافت ویندوز میباشد. در این کتاب به تشریح تمامی ویژگی های این ابزارهای که در وب سایت…