Browsing Tag

Windows InTune

Exam MD-101 Managing Modern Desktops, Second Edition (Video), 2nd Edition

در دوره آموزشی Exam MD-101 Managing Modern Desktops, Second Edition (Video), 2nd Edition به شما نشان می دهد که چگونه از ابزارها برای مدیریت و ایمن سازی دستگاه های خود با چابکی بیشتر در محیط ویندوز 10 استفاده کنید. ابزارهای امنیتی را با…

معرفی و آشنایی با Windows Azure Active Directory

Windows Azure Active Directory سرویسی است که خدمات Identity and access یا به اختصار IDA را تحت cloud ارائه می دهد. همانطور که سرویس های Active Directory روی Windows Server در شبکه های ویندوزی این سرویس را ارائه می دهند، با Windows Azure…