Browsing Tag

sniff

آموزش هک کردن SSL

یکی از پرکاربرترین پرو تکل های امنیتی پروتکل SSL می باشد. این پروتکل با استفاده از روش غیر متقارن اقدام به کدگذاری اطلاعات می نماید پروتکل های از قبیل HTTP POP3 SMTP از SSL برای ایجاد امنیت بیشتر استفاده می کنند. هنگامیکه شما اقدام به چک…