Browsing Tag

SCSP

SCSP SNIA Certified Storage Professional All-in-One Exam Guide (Exam S10-110) – دانلود کتاب

هر سیستم پردازشی به منظور ثبت و ذخیره سازی اطلاعات پردازش شده نیاز به تجهیزات ذخیره سازی دارد. به هر فضایی که اطلاعات را درون آن ذخیره می کنیم Storage می گوییم. لذا هنگام انتخاب سرور باید فضای Storage متناسب با آن نیز در نظر گرفته شود.…