Browsing Tag

ptsecurity

Positive Technologies MaxPatrol 10 V26.0

نرم افزار MaxPatrol 10  سیستمی است که داده ها را در مورد رویدادهایی که در زیرساخت فناوری اطلاعات یک شرکت رخ می دهد جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل می کند. این امر نظارت بر امنیت اطلاعات را برای کل زیرساخت فناوری اطلاعات و زیربخش‌ها،…

PT Network Attack Discovery v11

PT Network Attack Discovery یک نرم افزار سیستم تشخیص و پاسخ شبکه (NDR/NTA) برای شناسایی حملات در محیط شبکه شما است. این سیستم تهدیدهای پنهان را قابل مشاهده می کند، حتی فعالیت های مشکوک را تشخیص می دهد. در ترافیک رمزگذاری شده و به بررسی…