Browsing Tag

PenTest Magazine

PentestMag – Aerospace Cybersecurity: Satellite Hacking (W53)

این دوره با هدایت شما از طریق شناسایی ، تجزیه و تحلیل ارتباطی ، رمزگشایی و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری سیستم های ماهواره ای از طریق فعالیت ها و آموزش های تعاملی، پایه های امنیت سایبری ماهواره را آموزش می دهد. در مورد مفاهیم اساسی آنچه در…

PenTest Magazine Collection – دانلود مجموعه آموزش های مجله تست نفوذ

مجله تست نفوذ PenTest Magazine یکی از مجبوب ترین مجلات در زمینه امنیت اطلاعات و تست نفوذ می باشد. مجله ای است بسیار فنی و محتوای آن شامل اخبار، نظرات و اطلاعات در مورد کتاب ها و کنفرانس های امنیت آغاز شده و تا مقالات بسیار فنی و راهنماهای…