Browsing Tag

EDU-SDWANDM4

VMware SD-WAN: Deploy and Manage (EDU-SDWANDM4)

دوره آموزشی VMware SD-WAN: Deploy and Manage ، دانش ، مهارت ها و ابزارهایی را برای دستیابی به صلاحیت در استقرار و مدیریت VMware SD-WAN توسط محیط Velocloud® فراهم می کند. در این دوره ، شما با چندین ابزار عملیاتی که به شما در استقرار و مدیریت…