Browsing Tag

ADSIEdit

فعال سازی Change Notification بین سایت های اکتیو دایرکتوری

انجام Replication در اکتیو دایرکتوری بین سایت ها به صورت تقریبا آنی صورت می گیرد. این بدان معناست که پس از اعمال کوچکترین تغییر در یک شی در اکتیودایرکتوری، آن تغییر بوسیله Change Notification به سایر Partner ها ارسال شده و درخواست انجام…

تبدیل رکوردهای A موجود در DNS با حروف کوچک به حروف بزرگ!!

یکی از مسائل جالبی که در چند هفته گذشته با آن برخورد کردم، درخواست یکی از همکاران به منظور ایجاد یک رکورد در DNS با حروف بزرگ،بود. درخواست تا حدودی عجیب به نظر می رسید بدلیل اینکه ذاتا کنسول DNS نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نمی باشد.…

چگونه Change Notification را بین سایتها در اکتیو دایرکتوری فعال نماییم؟

انجام Replication در اکتیو دایرکتوری بین سایتها به صورت تقریبا آنی صورت می گیرد. این بدان معناست که پس از اعمال کوچکترین تغییر در یک شی در اکتیو دایرکتوری، آن تغییر بوسیله Change Notification به سایر Partner ها ارسال شده و درخواست انجام…