Browsing Tag

Active Directory Domain Services

PingCastle 3.2.0.1 Pro

نرم افزار PingCastle به شناسایی مسائل امنیتی حیاتی اکتیو دایرکتوری کمک می کند و به شما یک دید کلی از وضعیت فنی و راهنمایی و توصیه هایی برای رفع مشکلات را ارائه دهید. همچنین ارزیابی سطح امنیتی فعلی، نشان دهنده وجود خطرات حیاتی و توصیه در…

نگهداری از پایگاه داده اکتیو دایرکتوری

یکی از قابل توجه ترین مدیریت ها روی Active Directory مدیریت Data Store و به خصوص Database Maintenance (نگه داری پایگاه داده) است. در شرایط عادی، نیاز به مدیریت مستقیم وجود ندارد زیرا مکانیسم های خودکار، به خوبی می توانند عملیات نگه داری از…