Browsing Tag

2015 CCNP SWITCH 300-115 Study Guide pdf

دانلود کتاب 2015 CCNP SWITCH 300-115 Study Guide

CCNP SWITCH 300-115 Study Guide هدف از دوره CCNP SWITCH تسلط به مفاهیم و همچنین پیاده سازی شبکه های LAN می باشد. مهمترین مباحثی این دوره عبارتند از: پیاده سازی VLAN و Trunk که هدف آن جدا سازی و کوچک کردن محدوده Broadcast در شبکه LAN است که…