Browsing Tag

پیغام خطا Datastore

بررسی خطا Call fails هنگام اضافه کردن Datastore جدید در vSphere

اکثر دوستان این پرسش را مطرح نموده اند: "هنگامی که قصد اضافه کردن DataStore جدید را دارند پیغام خطایی به صورت زیر نشان داده می شود." از همین رو یکی از تجربیات فنی خود در اجرای یکی از پروژه ها را در اینجا جهت پاسخ به دوستان می آوریم. Call…