Browsing Tag

مديريت پروژه

Sybex PMP: Project Management Professional Exam Study Guide, 9th Edition

گواهي‌نامه PMP شناخته‌شده‌ترين و معتبرترين گواهي‌نامه حرفه اي مديريت پروژه در جهان مي‌باشد که توسط انجمن مديريت پروژه آمريكا (PMI) در اقصي نقاط جهان به افراد موفق در آزمون آن اعطاء مي گردد. هدف از برگزاري آزمون PMP ، اندازه گيري دانش…