Browsing Tag

مدرک sql 70-764

Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure کتاب مدیریت زیرساخت بانک اطلاعاتی

در این کتاب مهارت و دانش مورد نیاز جهت مدیریت و نگهداری پایگاه داده SQL Server کسب خواهید کرد. تمرکز این کتاب بر روی چگونگی استفاده از ویژگی ها و ابزارهای ارائه شده در Microsoft SQL Server در رابطه با نگهداری و مدیریت پایگاه داده می باشد.…