Browsing Tag

مدرک ITF+

CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) Study Guide: Exam FC0-U61, 2nd Edition – کتاب راهنمای مطالعه…

CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) Study Guide: Exam FC0-U61 - نام آزمون از مبانی فناوری اطلاعات به IT Fundamentals+ (ITF+) تغییر کرده است با این حال، اهداف دوره با آزمون FC0-U61 دقیقا مشابه هستند. این کتاب شما را برای شرکت در آزمون FC0-U61…