Browsing Tag

مدرک ISACA

CISA: Certified Information Systems Auditor

با دوره آموزشی CISA: سفری را در قلمروهای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی (IS) آغاز کنید. این دوره به طور کامل پنج حوزه مشخص شده توسط ISACA را پوشش می دهد و درک کاملی از مؤلفه های ضروری مورد نیاز برای آزمون CISA را تضمین می کند. پیش از پرداختن به…

CRISC Review Manual, 6th Edition – کنترل ریسک و سیستم‌های اطلاعاتی

دوره کنترل ریسک و سیستم‌های اطلاعاتی (CRISC) توسط مؤسسه بین‌المللی ISACA طراحی و ارائه شده است. دوره CRISC جهت شناسایی و ارزیابی ریسک مرتبط با فناوری اطلاعات تمرکز کرده و به صاحبان کسب‌وکار در تحقق اهداف سازمانی کمک می‌کند. این دوره چگونگی…

CISM Certified Information Security Manager Practice Exams – مدیریت امنیت اطلاعات

دوره مدیریت امنیت اطلاعات (CISM) مؤسسه ISACA به عنوان استانداردی معتبر و بین‌المللی در حوزه امنیت پذیرفته شده است. کتاب CISM بر چهار حوزه وظایف مدیران امنیت اطلاعات تمرکز کرده که این حوزه‌ها عبارتند از: راهبری امنیت اطلاعات، مدیریت و انطباق…

ISACA Certified Information Systems Auditor – CISA – بازرسی و کنترل و امنیت سیستم های…

ISACA Certified Information Systems Auditor CISA - این دوره ویژه متخصصین دارای مهارت‌‌های بازرسی، کنترل و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، و همچنین افرادی که قصد گرفتن مدرک (CISA (Certified Information Systems Auditor را دارند و همچنین ویژه افرادی…