Browsing Tag

مدرک CCIE Security

INE – Final Lab Practice for CCIE Security

دوره INE - Final Lab Practice for CCIE Security آخرین مرحله در آمادگی شما برای دستیابی به گواهینامه CCIE است. این دوره آزمایشگاه محور شامل 30+ آزمایشگاه و 50+ تمرین با تمرکز بر فناوری هایی مانند Cisco ASA، VPN، FTD/FMC، WSA، ISE، و…

INE – CCIE Security v6.0

مدرک امنیتی CCIE یکی از برنامه های صدور گواهینامه شناخته شده و قابل احترام در صنعت IT است و ابزاری با ارزش برای هر متخصص IT در هر زمینه ای است. داوطلبان اغلب پنج تا هفت سال تجربه در زمینه طراحی ، استقرار ، بهره برداری و بهینه سازی فناوری…