Browsing Tag

مجازی سازی مایکروسافت

Hyper-V 2016 Best Practices دانلود کتاب آموزش هایپروی

Hyper-V یکی از بزرگترین محصولات مجازی سازی در دنیا می باشد ، که به شما اجازه می دهد تا با استفاده از تکنولوژیمجازی بار محیط واقعی خود را به صورت مجازی ارائه دهید. Hyper-V به شما اجازه میدهد تا بتوانید سخت افزار خود را به صورت مجازی ارائه…

بررسی و معرفی User State/Enterprise Virtualization

روز به روز دستگاهای موبایلی در حال افزایش هستند و کاربران همواره از یک دستگاه استفاده نمیکنند و با توجه به شرایط از تبلت یا موبایل یا لپ تاپ یا کامییوتر شخصی و یا... استفاده میکنند و این مشکل برای مدیران وجود دارد که چگونه بتوانند برای…