Browsing Tag

سیستم IBM معماری POWER

دانلود IBM AIX Version 7.1

تجارت امروزی نیازمند آن است که بازگشت سرمایه در زمینه فناوری اطلاعات به حد اکثر میزان ممکن برسد . زیر ساخت IT می بایست بدون افزودن پیچیدگی ، انعطاف پذیری سریع جهت همخوانی با نیازهای پردازشی را دارا باشد و در عین حال قابلیت مقیاس پذیری داشته…