Browsing Tag

سازمان‌های فوق‌العاده

ویژگی های یک شرکت فوق العاده

شرکت های بزرگ اهداف بلند مدتی دارند که برای این اهداف برنامه ریزی میکنند. این اهداف با برنامه ریزی طولانی مدت قابل دست یابی است همچنین شرکت ها با استفاده از روشهای نوین کاری سعی دارند که توسعه و پیشرفت خود را چندین برابر کنند. اما ویژگی های…