Browsing Tag

دستور AAA Authentication

مروری بر سیسکو (AAA (Authentication,Authorization,Accounting

AAA چه مزایایی را برای ما فراهم می کند: 1. افزایش امنیت برای تنظیمات دستگاهها با اجازه دادن به تعداد محدودی از کاربران 2. امکان داشتن چندین پشتیبان از دسترسی های انجام شده در شبکه 3. استفاده از پروتکل های استاندارد مانند +TACACS وRADIUS و…