Browsing Tag

دانلود کتاب Cisco Networking Academy Program

دانلود کتاب Cisco Networking Academy Program: Second-Year Companion Guide Second Edition

شرکت سیسکو به عنوان یکی از پیشگامان تجهیزات سخت افزاری تحت شبکه بر این اعتقاد است که اینترنت تغییر شگرفی در نحوه زندگی، کار و حتی روند آموزش مردم ایجاد نموده است.در حوزه آموزش، هدف کمپانی سیسکو از مدتها قبل ایجاد یک محیط آموزشی مجازی بوده…