Browsing Tag

دانلود کتاب 70-345

Exam Ref 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Microsoft Exchange Server 2016 یکی از پروژه‌ های بخش تولید Microsoft Server است که امکان ارسال، دریافت و مدیریت Email، تماس ها، تقویم را فراهم میکند و میتوان از ابزارهایی مانند Microsoft Skype Business برای پیام رساندن فوری از آن استفاده…