Browsing Tag

دانلود کامپتیا سکیوریتی پلاس SY0-601

INE – CompTIA Security+ Domain 1-2-3

CompTIA Security+ یک گواهینامه استاندارد صنعتی و شناخته شده است که مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در حرفه امنیت سایبری را پوشش می دهد. در این دوره، با پوشش اولین حوزه دانش - مفاهیم عمومی امنیت، با کنترل های امنیتی اساسی و انواع کنترل های…

CompTIA Security+ SY0-601 Certification Study Guide

کتاب راهنمای CompTIA Security+ (SY0-601) توسط CompTIA برای دریافت گواهینامه CompTIA Security+ SY0-601 تهیه شده است. راهنمای مطالعه رسمی CompTIA Security+ که توسط کارشناسان به دقت ارزیابی شده است تا پوشش کافی اهداف امتحان Security+ را تأیید…