Browsing Tag

خدمات وب آمازون

AWS Certified Cloud Practitioner Complete Video Course

در آموزش ویدئویی AWS Certified Cloud Practitioner بیش از هفت ساعت مبانی رایانش ابری را پوشش می دهد، همچنین به خدمات اصلی AWS مانند آمازون EC2، آمازون RDS، آمازون S3، امنیت و طراحی و اصول معماری، بهترین شیوه ها و به مدیریت هزینه پرداخته می…

AWS Certified Advanced Networking Official Study Guide: Specialty Exam

وب‌سرویس‌های آمازون یا خدمات وب آمازون (به انگلیسی: Amazon Web Services) مجموعه‌ای از خدمات وب (وب سرویس) هستند که شرکت آمازون بر روی بستر ابر خود و از طریق اینترنت به عموم عرضه می‌کند. این سرویس‌ها زیرساختهای فناوری اطلاعات را به صورت…