Browsing Tag

تجزیه و تحلیل شبکه

دانلود ویدئو آموزشی The Complete Wireshark Course: Go from Beginner to Advanced

Wireshark یک بسته رایگان و منبع باز است که برترین ابزار برای تجزیه و تحلیل و عیب یابی نرم افزار و توسعه پروتکل های ارتباطی در شبکه شناخته شده است و مورد استفاده قرار میگیرد. دانستن نحوه کار با Wireshark این توانایی موفقیت در سمت مدیر شبکه…