Browsing Tag

امواج الکترومغناطیسی

مفاهیم وایرلس – بخش اول: سیگنال و موج رادیویی

انتقال دیتا در محیط وایرلس از طریق ارسال امواج الکترومغناطیسی میسر می­ باشد. در این حالت از یک فرستنده (Transmitter) استفاده می­شود تا سیگنال الکتریکی از نوع AC را از طریق یک رسانای مسی (RF Cable) به سمت آنتن ارسال نماید. آنتن سیگنال…