Browsing Tag

امنیت vcenter

افزایش امنیت سرور مجازی به کمک مدل های Lock Down

به صورت کلی Lock Down به این معنی می باشد که تنها vCenter بتواند با Host ها ارتباط بر قرار کند و هیچ کسی قادر نباشد به صورت مستقیم به Host ها Client بزند. این پروسه امنیت سازمان را بسیار بالا می برد. Lock Down زمان بسیار زیادی جزء قابلیت…