Browsing Tag

آزمون #2V0-620

vSphere 6 Foundations (Exam #2V0-620) Complete Video Course

vSphere یک نرم افزار قدرتمند می باشد که بر روی لزوما باید بر روی ویندوز سرور ویا لینوکس سرور پیاده سازی و نصب گردد. در واقع vCenter Server یک Application مدیریتی متمرکز می باشد که به شما امکان مدیریت ESXi ها و ماشین های مجازی فعال بر روی آن…

vSphere 6 Foundations Exam Official Cert Guide (Exam #2V0-620) – دانلود کتاب

vSphere Vcenter یک سرور قدرتمند می باشد که بر روی لزوما باید بر روی ویندوز سرور ویا لینوکس سرور پیاده سازی و نصب گردد.در واقع vCenter Server یک Application مدیریتی متمرکز می باشد که به شما امکان مدیریت ESXi ها و ماشین های مجازی فعال بر روی…