برسی حافظه پویا در Hyper-V و Vmware Esxi

حافظه پویا (Dynamic Memory) ابزار مجازی سازی Hyper-V است که این امکان را می دهد تا از حافظه جانبی (RAM) استفاده کاراتری داشته باشید. با استفاده از حافظه پویا ، Hyper-V به حافظه جانبی به شکل یک منبع مشترک نگاه می کند که می تواند به صورت خودکار و در حالی که ماشین مجازی در حال اجراست دوباره تخصیص یابد. توجه داشته باشید که ما می توانیم مقدار استاتیک از حافظه را به ماشین های مجازی اختصاص دهیم. کاربرد حافظه پویا لزوماً ضروری نیست ولی استفاده از آن کاراتر است. ضمن اینکه ترکیبی از حافظه استاتیک و پویا را می توانیم مورد استفاده قرار دهیم.حافظه پویا مقدار حافظه موجود در ماشین مجازی را بسته به مقدار درخواست توسط ماشین مجازی و مقداری که مشخص کرده اید، تنظیم می کند. حافظه پویا در Hyper-V در windows server 2008 R2 SP1 موجود است ضمن اینکه می توان این امکان را برای سرویس دهی در رول Hyper-V در Windows server 2008 R2 یا برای Hyper-V server 2008 R2 نیز فعال کنید.

مقاله برسي مجازيسازي حافظه پویا در Hyper-V و Vmware Esxi
Hyper-V Dynamic Memory Evaluation and Vmware Esxi

Startup RAM
دو نقش عمده در hyper-V ویندوز سرور 2012 ایفا می کند:
1- اگر Dynamic Memory غیرفعال باشد، startup RAM به عنوان یک حافظه استاتیک عمل می کند.
2- اگرDynamic Memory فعال باشد مقدار حافظه (RAM) مورد نیاز برای اجرای ماشین مجازی را نشان می دهد.

Minimum RAM(جدید)
حداقل حافظه جانبی مورد نیاز برای اختصاص به ماشین مجازی در هر زمانی را نشان می دهد. این عدد بایستی کمتر یا مساوی مقدار Startup RAMباشد. اگر ماشین مجازی به حافظه کمتری نیاز داشته و یا دیگر ماشین های مجازی به حافظه بیشتری نیاز داشته باشند Minimum RAM به Hyper-V این امکان را می دهد که مقدار حافظه اختصاص یافته به ماشین مجازی خاصی را کاهش دهد.

Maximum RAM
بیشترین مقدار حافظه که یک ماشین مجازی می تواند تقاضا کرده و مورد استفاده قرار دهد که حداکثر آن 64G می باشد.

Memory Buffer
مقدار حافظه ایی که Hyper-V قصد تخصیص به ماشین مجازی را دارد در قیاس با مقدار حافظه ایی که واقعاً توسط برنامه ها و اپلکیشین های در حال اجرا در ماشین مجازی مورد نیاز است.

Memory Weight
اولویت ماشین مجازی را برای اخذ حافظه پویا نشان می دهد.

در مقابل حافظه پویا، در VMware Vsphere، Hot add این امکان را به ادمین می دهد تا میزان حافظه ماشین مجازی را بدن وقفه افزایش دهد. Hot add را در طول پیکر بندی VMware می توان فعال کرد چون به صورت پیش فرض این گزینه فعال نیست و ماشین های مجازی بایستی خاموش شوند تا بتوان این گزینه را فعال کرد. ضمناً VMware، Hot add حافظه، پردازنده، NIC و … را نیز دارد.