Browsing tag

cybersecurity

Linux Essentials for Cybersecurity Lab Manual – آزمایشگاه امنیت سایبری لینوکس

Linux Essentials for Cybersecurity Lab Manual – آزمایشگاه امنیت سایبری لینوکس، این کتابچه یک راهنمای لینوکس است که به شما یاد می دهد چگونه از سیستم های لینوکس استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که سیستم های لینوکسی که با آن کار می کنید تا حد امکان امن هستند. کتاب آزمایشگاه امنیت سایبری لینوکس در […]

EC-Council Certified Network Defender (CND) Complete Course

EC-Council Certified Network Defender – دوره CND یکی از دوره‌های مقدماتی دفاع از شبکه در دنیا است که توسط مؤسسه EC-Council طراحی شده و 14 حوزه امنیت شبکه را شامل می‌شود. این دوره جامع و عملی به آموزش امنیت شبکه می‌پردازد و در این راستا، رویکرد محافظت، تشخیص و واکنش به رخدادها را بکار می‌گیرد. […]

CompTIA CySA+ Cybersecurity Analyst Certification All-in-One Exam Guide (CS0-001) – راهنمای آنالیز امنیت سایبری

CompTIA CySA+ Cybersecurity Analyst Certification – در این کتاب به بررسی و آنالیز امنیت سایبری در خصوص مدیریت تهدید، روش های شناسایی، امنیت شبکه های بزرگ ، مدیریت آسیب پذیری، آنالیز حوادث سایبری، معماری های امنیتی، تشخیص هویت و مدیریت دسترسی و توسعه نرم افزار امن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین این کتاب یک […]

Cybersecurity Essentials

Cybersecurity Essentials – کتاب امنیت سایبری به بررسی تنظیمات اساسی تا تحلیل سیستم های پیشرفته و ارزیابی دفاع در خصوص حملات و صدور گواهینامه امنیت سایبری در سطح ابتدایی را بررسی می کند. در این کتاب موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

Engineering Trustworthy Systems: Get Cybersecurity Design Right the First Time

Engineering Trustworthy Systems: Get Cybersecurity Design Right the First Time در این کتاب به بررسی راه حل های امنیتی رایانه ای برای محافظت در برابر حملات پیچیده، پرداخته می شود. همچنین این کتاب یک راهنمای حرفه ای و گام به گام برای طراحی و راه اندازی سیستم های بسیار امن با توجه به زمان و […]

Linux Essentials for Cybersecurity – ملزومات لینوکس برای امنیت سایبری

Linux Essentials for Cybersecurity – توزیع های لینوکس به طور گسترده برای پشتیبانی از برنامه های حیاتی مهم و مدیریت داده های حیاتی استفاده می شود. اما حفاظت از سیستم های مدرن لینوکس پیچیده است و بسیاری از کتاب های لینوکس دارای نکات امنیتی ناکافی یا قدیمی می باشند. همچنین در این متاب کلیه نکات […]

Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards – امنیت سایبری موثر: راهنمای استفاده از بهترین روش ها و استانداردها

Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards – امنیت سایبری موثر: راهنمای استفاده از بهترین روش ها و استانداردها. در این کتاب به بررسی راهنمای عملی و جامع برای اعمال بهترین روش های امنیتی و استاندارد در محیط واقعی و روش های عملیاتی و شیوه های مدیریتی مورد نیاز برای موفقیت در […]

Cybersecurity Attacks (Red Team Activity)

فضای سایبری گسترده و بی حد ومرز است، و از نظر قانونی مبهم و از نظر شفاهی موجز و مختصر و در کل، پیچیده و دست نیافتنی است. فضای سایبر باید در کنار عرصه های سنتی تر زمین، هوا، دریا، فضا، به عنوان ((پنجمین عرصه)) تلقی شود. اغلب مردم فکر میکنند که هکر ها، مهارت […]

INE – CCNA Cyber Ops Technology Course: SECFND 210-250

این ویدئو دربرگیرنده مفاهیم امنیت هسته شبکه از جمله پیاده سازی، عیب یابی و مانیتورینگ شبکه و دانش پیاده سازی یکپارچگی، قابلیت اعتماد و در دسترس بودن که سه هرم مثلثی امنیت را شکل می دهند می باشد. دوره های CCNA Cyber Ops به آنالیز امنیت در محیط های Security Operations Center خواهد پرداخت که […]

A Practical Introduction to Enterprise Network and Security Management مقدمه ای عملی برای مدیریت شبکه و امنیت سازمانی

در حال حاضر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سیستم ها در سازمانها یک تهدید جدي براي سازمانها محسوب می شود. این دسترسی ها ممکن است توسط عوامل خارجی و داخلی صورت گیرد. لذا سازمان ها ناگزیر به دنبال پیاده سازي استاندارهاي امنیتی می باشند. تحقق این امر علاوه بر اعمال مسائل تکنیکی، ایجاد سیاستهاي کنترلی و […]