Browsing tag

فارنزیک نتورک چیست

CBT Nuggets – Introduction to Digital Forensics

دوره آموزشی Introduction to Digital Forensics مدیران امنیتی جوان را آماده می‌کند تا برای حرفه‌ای شدن در جرم شناسی دیجیتال برنامه‌ریزی کنند، ابزارهای مناسب را انتخاب کنند و حقیقت پشت رویدادهای دیجیتال را کشف کنند. جرم شناسی دیجیتال همه ابزارها، مهارت ها و دانشی است که به تجزیه و تحلیل دستگاه ها و اطلاعات دیجیتالی […]