آموزش نصب کالی لینوکس با استفاده از شبکه PXE

نصب کالی لینوکس با استفاده از شبکه PXE می تواند برای یک سیستم یا لپ تاپ بدون CDROM یا پورت USB بسیار کارامد باشد. در مرحله اول می بایست dnsmasq را نصب کنیم تا سرور DHCP/TFTP و فایل dnsmasq.conf را برای راه اندازی dnsmasq آماده کنیم. همانند زیر:

apt-get install dnsmasq
nano /etc/dnsmasq.conf

با dnsmasq.conf می توان DHCP, TFTP و بوت PXE را فعال و سپس دامنه dhcp را برای مطابقت با محیط مورد نظر تنظیم کرد. در صورت نیاز شما قادرید سرورهای DNS و dhcp-option را که در زیر نشان داده میشود را تعریف کنید:

interface=eth0
dhcp-range=192.168.101.100,192.168.101.200,12h
dhcp-boot=pxelinux.0
enable-tftp
tftp-root=/tftpboot/
dhcp-option=3,192.168.101.1
dhcp-option=6,8.8.8.8,8.8.4.4

(PXE نصب کالی لینوکس با استفاده از شبکه )

برای اعمال تغییرات می بایست dnsmasq server را restart کنید:

service dnsmasq restart

دانلود Kali PXE Netboot Images:

برای ذخیره سازی Kali pxe Image Netboot و image هایی که مایلید آن ها را از Kali repos دانلود کنید یک دایرکتوری ایجاد کنید، برای ساخت این دایرکتوری دستور زیر را تایپ کنید:

mkdir -p /tftpboot
cd /tftpboot
# for 64 bit systems:
wget http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
# for 32 bit systems:
wget http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
tar zxpf netboot.tar.gz
rm netboot.tar.gz

پیکربندی هدف برای بوت شدن و نصب کالی لینوکس با شبکه PXE:

اکنون شما می توانید سیستم مقصد خود را بوت کنید، و در جهت راه اندازی برای پیکربندی شبکه موردنظر به کار گیرید. در این بخش باید یک IP آدرس از سرور PXE دریافت کرده و سپس شروع به بارگذاری کالی لینوکس نماید.

70%
Awesome
  • Design
install kali linuxKali LinuxKali PXEpxeآموزش نصب کالی لینوکسشبکه PXEنصب کالی لینوکس
Comments (0)
Add Comment